Pasientinformasjon - operasjoner med åpning av bukveggen (laparotomi)

Pernille Schjønsby
Hjalmar Schiøtz

De vanligste gynekologiske operasjonene som utføres ved åpning av bukveggen er fjerning av

 • Livmoren
 • Eggledere
 • Cyster
 • Eggstokker

Vanlige årsaker til at livmoren fjernes er

 • Muskelknuter
 • Blødningsforstyrrelser

Ved påvist kreft i underlivet vil ofte både livmoren, egglederne, eggstokkene og eventuelt annet vev fjernes

Om inngrepet
Før operasjonen

 • Legen gir utfyllende informasjon og diskuterer hva som er best i ditt tilfelle

Operasjonen

 • Bedøvelsen er vanligvis narkose, men ryggbedøvelse kan brukes i tillegg som postoperativ smertelindring
 • Snittet legges ofte på tvers nederst i magen ("bikinisnitt"), eller på langs (i midtlinjen nedenfor navlen). Valg av snitt er avhengig av hva som skal gjøres
 • Ved godartede lidelser i livmoren fjernes enten hele organet, eller livmorhalsen kan stå igjen
 • Hvis livmorhalsen står igjen, må du ta regelmessige celleprøver
 • Eggstokkene og egglederne kan beholdes hvis de ser normale ut
 • Ved godartede cyster og svulster fjernes ofte bare deler av eggstokken. Selv om en hel eggstokk fjernes, inntrer det ingen vesentlig hormonell forandring da den andre eggstokken overtar hormonproduksjonen
 • Fra 45-50 års alder kan eventuelt. eggstokkene fjernes for å forebygge utvikling av cyster eller ondartet sykdom
 • Ved kreft fjernes både livmor, eggstokker og eggledere. Noen få ganger vil det være nødvendig å legge frem tarmen
 • Ved uventede funn kan det bli nødvendig å utvide inngrepet
 • Innleggelse av kateter til urinblæren er vanlig

Komplikasjoner

 • Blødning under/etter inngrepet
 • Infeksjoner
 • Skade på urinleder, urinblære eller tarm (sjeldent)
 • Nerveskader, spesielt i hudnerver (sjeldent) kan medføre endret følsomhet i huden på mage eller lår
 • Komplikasjoner til bedøvelsen (sjeldent)
 • Blodpropp kan oppstå tross forebyggende behandling
 • Arrbrokk (sjeldent)

Etter inngrepet

 • Legen informerer om funn som er gjort
 • Du kan som regel spise og drikke samme dag
 • Eventuelt blærekateter fjernes samme dag eller neste morgen
 • Kvalmestillende og smertestillende medisin ved behov
 • Rask mobilisering, fysisk aktivitet er viktig
 • Et ukomplisert sykehusopphold varer 1-3 dager
 • Sykmelding 1- 4 uker avhengig av inngrepets omfang og arbeidssituasjonen
 • Behov for etterkontroll avtales ved utskrivelsen
 • Vev som fjernes ved operasjonen sendes til mikroskopisk undersøkelse
 • Er ytterligere behandling nødvendig, blir du kontaktet av avdelingen
 • Fastlegen din får brev om hva som er gjort

Senere forløp

 • Du bør fortsette med smertestillende tabletter regelmessig de første dagene, selv om du ikke har mye vondt. Etter noen dager, når smertene blir mindre, kan du redusere dosen og ta etter behov
 • For å forebygge blodpropp, må enkelte i en periode bruke blodfortynnende sprøyter som settes under huden. Ved større inngrep kan det anbefales å kjøpe støttestrømper og bruke disse i en måned etter inngrepet 
 • Utflod og blødning er vanlig
 • Ved større blødning, feber eller sterke smerter skal du kontakte avdelingen
 • Samleie bør unngås så lenge det er blødning fra skjeden
 • Ved tegn på blærekatarr tar du med urinprøve til fastlegen
 • Du bør ta det litt rolig rett etter operasjonen. La smertene bestemme aktivitetsnivået. Gå gjerne turer og vær i bevegelse, det forbygger blodpropp og gjør at du får kreftene fortere tilbake
 • Ved fjerning av livmoren har du ikke lenger menstruasjon, og svangerskap er ikke mulig
 • Er eggstokkene fjernet, kan det være aktuelt med hormonbehandling

Råd

 • Skriv ned spørsmål du vil ha svar på før operasjonen, under oppholdet og ved eventuell kontroll

Revidert november 2010

© Norsk gynekologisk forening 2009

Jan Martin Maltau
Hovedredaktør
jan.maltau.@unn.no

Heidi Frances Thornhill
Medredaktør
heidi.thornhill@helse-bergen.no

Marie Ellstrøm Engh
Medredaktør
m.e.engh@medisin.uio.no