Premenstruell tensjon (PMS)

Randi Aarøy Lundgren
Mette Haase Moen

ICD-10
N 94.3 Premenstruelt tensjonssyndrom (PMS)

Synonymer
PMD Premenstrual dysphoria
LLPDD Late luteal phase dysphoric disorder
PMDD Premenstrual dysphoric disorder

Anbefalt som ny felles betegnelse: Premenstruelt syndrom – PMS

Definisjon

 • Et symptom eller ansamling av symptomer er kvalifisert som PMS hvis det:
  • opptrer for det meste i lutealfasen og avtar/forsvinner kort tid etter menstruasjonsstart
  • ikke er en forverring av andre bakenforliggende plager
 • Affektive symptomer, irritabilitet, angst, depresjon, humørsvigninger, nedsatt kontroll, problemer i sosiale relasjoner, følelse av tap av kontroll, tretthet
 • Kognitive, nedsatt konsentrasjonsevne
 • Somatiske, oppblåsthet, mastalgi, generelle smerter, vektøkning
 • Mindre fysiske og emosjonelle forandringer premenstruelt oppleves av 80–95 % av normale kvinner, men kvalifiserer ikke for diagnosen

Forekomst

 • Vanligst fra ca 30 til 40 års alder
 • Hos 3-5 % signifikant forverring av livskvaliteten

Etiologi

 • Ukjent – sannsynlig avvikende respons på normal ovarialfunksjon, ikke hormonell ubalanse (IV)

Diagnostikk
Følgende kriterier skal være oppfylt:

 1. Symptomene opptrer opptil to uker før menstruasjon i de fleste menstruasjonssykli
 2. Forsvinner kort tid etter menstruasjonen starter og er fraværende mesteparten av den midtfollikulære fasen
 3. Assosiert med nedsatt funksjonsevne i daglige gjøremål og/eller sosiale relasjoner og/eller forårsaker lidelse, emosjonelle eller fysisk ”distress”
 4. Den menstruasjonsrelaterte syklisiteten med tilstedeværelse i lutealfasen og fravær i den midtfollikulærfasen er dokumentert ved gjentatte observasjoner av en lege og/eller daglig monitorering utført av pasienten
 5. Symptomene ikke forverring av andre mentale eller fysiske, kroniske tilstander. PMS kan opptre samtidig

Behandling
Mer enn 300 behandlingsmetoder (I)

Medikamentell

 • SSRI (selektive serotonin-reopptakshemmere), best dokumentert, god effekt også på somatiske symptomer (IV, I), opptil 70 % effekt. Fluoxetin, raskere effekt (en til to dager) enn ved depresjonsbehandling (IV). Best effekt når gitt intermitterende, fluoxetin10 mg i 10 dager premenstruelt (I) (godkjent indikasjon i Storbritannia)
 • Diuretika, ingen dokumentert effekt (I)
 • Progesteron eller progesteronkrem, ingen dokumentert effekt (IV, I, I, I)
 • P-piller med drospirenone kan hjelpe ved PMDD. Placebo har også stor effekt
 • Små studier som viser effekt av hormonspiral
 • GnRH-agonister, god effekt (<75 %), kan ikke brukes alene over tid (I). ”Add-back" med østrogen i lave doser og syklisk gestagen opphever delvis effekten
  • Lavdose GnRH-agonist, 100 μg intranasalt daglig har effekt bortsett fra mastalgi (I)
 • Østrogentilskudd, 100 μg plaster to ganger ukentlig og syklisk gestagentilskudd fra 17. til 26. dag (I) (bivirkninger av gestagentilskuddet, relativ kostbart)
  • Plastre og hormon-IUD i kombinasjon, ikke godt dokumentert (III)
  • Sekvenspreparater kan forventes å gi tilsvarende effekt, dokumentasjon mangler
 • Spironolacton, 100 mg daglig fra 14. dag i menstruasjonssyklus og frem til menstruasjon. God effekt på mastalgi og oppblåsthet, også på de affektive plagene (I)
 • Vitamin B6 (pyridoksin), mulig effekt i metaanlyser (I). Effekt ikke doseavhengig, tilstrekkelig med 50–100 mg daglig. (Større doser kan gi alvorlige bivirkninger over tid)
 • Magnesium og vitamin E, mulig effekt (IV, IV). Magnesium bare på væskeretensjon (I)
 • Nattlysolje (engelsk: Primrose oil), inkonsistente resultater (I). Metaanalyser har ikke dokumentert effekt bortsett fra på syklisk mastalgi

Oppfølging

 • Kontroll av behandling etter minimum tre måneder
 • Seponer hvis ingen eller liten effekt

Komplikasjoner

Prognose

 • Plagene avtar mot menopause

Råd

 • Velg alternativ etter de mest plagsomme symptomer, dra nytte av placeboeffekten. Start trening, stressreduksjon og kosttilskudd før ev medikamentell behandling. Les Green-top Guideline no 48 desember 2007

Deres forslag

 • Trening, kognitiv terapi, vitamin B6
  • 3. generasjons p-piller (syklisk eller kontinuerlig)
  • Lutealfasebehandling, evt. kontinuerlig med lavdose SSRI.
 • Plastre med 100µg østradiol og peroral gestagen, ev hormonspiral
 • Høyere dose SSRI kontinuerlig eller i lutealfase
  • GnRH-analoger + addback HRT (kontinuerlig kombinert østrogen/gestagen eller tibolone)
 • Ekstirpasjon av uterus og begge adnex + HRT inklusive testosteron

Vurdering av dokumentasjon

 • Mange studier har metodiske svakheter
 • Beste dokumentert, SSRI, spesielt fluoxetin (I-II)

Litteratur
American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Washington, DC: American Psychiatric Association 1994.
Baker ER, Best RG, Manfredi RL, Demers LM, Wolf GC. Efficacy of progesterone vaginal suppositories in alleviation of nervous symptoms in patients with premenstrual syndrome. J Assist Reprod Genet 1995;12: 205-9
Barrington JW, Bowen-Simpkins P. The levonorgestrel intrauterine system in the management of menorrhagia. Br J Obstet Gynaecol 1997; 104: 614 – 6
Bianchi-Demicheli F, Lüdicke F, Lucas H, Chardonnens D. Premenstrual dysphoric disorder: current status of treatment. Swiss Med Wkly 2002; 132: 574-8.
Carter J, Verhoef MJ. Efficacy of self-help and alternative treatments of premenstrual syndrome. Womens Health Issues. The Cochrane Library 1994; 4: 130-7
Cochrane 2002: K.M. Wyatt, P.W. Dimmock, PMS O´Brien: SSRI for PMS
Cochrane 2006: O Ford, A Lethaby, B Mol, H Roberts. Progesterone for PMS.
Cochrane 2008: L.M.Lopez, A Kaptein, F.M. Helmerhorst: Oral contraceptives containing drospirenone for PMS
Diegoli MS, da Fonseca AM, Diegoli CA,Pinotti JA. A double-blind trial of four medications to treat severe premenstrual syndrome. Int J Gynaecol Obstet 1998; 62: 63-7
Douglas S. Premenstrual syndrome. Evidence-based treatment in family practice. Can Fam Physician 2002; 48:1789-97.
Endicott J. History, evolution and diagnosis of premenstrual dysphoric disorder. J Clin Psychiatry 2000; 61 suppl 12: 5-8
Eriksson E. Serotonin reuptake inhibitors for the treatment of premenstrual dysphoria. Int Clin Psychopharmacol 1999; 14: 27-33
Freeman EW, Frye CA, Rickels K, Martin PA, Smith SS. Allopregnanolone levels and symptom improvement in severe premenstrual syndrome. J Clin Psychopharmacol 2002; 22: 516-20.
Halbreich U; Backstrom T; et al Cinical diagnostic criteria for premenstrual syndrome and guidelines for their quantification for research studies.Gynecological Endocrinology, March 2007; 23(3): 123 – 130)
Leather AT, Studd JWW, Watson NR, Holland EF. The treatment of severe premenstrual syndrome with goserelin with and without “add-back”estrogen therapy: a placebo-controlled study. Gynecol Endocrinol 1999; 13: 48-55
Ling FW. Recognizing and Treating Premenstrual Dysphoric Disorder in the Obstetric, Gynecologic, and primary Care Practices. J Clin Psychiatry 2000;61 Suppl 12: 9-16
Management of premenstrual syndrome fra Royal College of Obstetrician and Gynaecologists. www.rcog.org.uk Green-top Guideline no 48 desember 2007.
Moen MH, Buajordet M, Leirstrand T. Progesteronkrem, effektivt ved premenstruelt syndrom og klimakterielle problemer? Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1477-8
Pearlstein T, Steiner M. Non-Antidepressant Treatment of Premenstrual Syndrome. J Clin Psychiatry; 2000; 61 Suppl 12: 22-7
Rapkin AJ, Morgan M, Goldman L, Brann DW, Simone D, Mahesh VB. Progesterone Metabolite Allopregnanolone in Women With Premenstrual Syndrome. Obstet Gynecol1997; 90: 709-14.
Smith RN, Studd JW, Zambera D, Holland EF.A randomised comparison over 8 months of 100μg and 200μg twice weekly doses of transdermal oestradiol in the treatment of severe premenstrual syndrome. Br J Obstet Gynaecol 1995; 102: 475-84
Steiner M, Pearlstein T. Premenstrual Dysphoria and the Serotonin System: pathophysiolgy and Treatment. J Clin Psychiatry 2000; 61 suppl 12:17-21.
Strid J, Jepson R, Moore V, Kleijnen J, Iasco SM. Evening primrose oil or other essensial fatty acids for pre-menstrual syndrome (protocol). Cochrane Menstrual Disorders and Subfertility Group. The Cochrane Library.
Sundström I, Bäckstrøm T. Endocrine response to pregnanolone. Gynecol Endocrinol 1999; 13: 352-60
Sundström I, Nyberg S, Bixo M, Hammarbäck S, Bäckström T.Treatment of premenstrual syndrome with gonadotropin-releasing hormone agonist in a low dose regimen. Acta Obstet Gynecol Scand 1999; 78: 891-9
Thys-Jacobs S, Starkey P, Bernstein D, Tian J and the Premenstrual Syndrome Study Group. Calsium carbonate and the premenstrual syndrome: Effects on premenstrual and menstrual symptoms. Am J Obstet Gynecol 1998; 179: 444-52
Walker AF, De Souza MC, Vickers MF. Magnesium supplementation alleviates premenstrual symptoms of fluid retention. J Womens Health 1998; 7: 1157-65.
Wang M, Hammarbäck S, Lindhe B-Å, Bäckström T. Treatment of premenstrual syndrome by spironolactone: A double-blind, placebo-controlled study. Acta Obstet Gynecol Scand 1995; 74: 803-8
Wikander I, Sundblad C, Andersch B, Dagnell I, Zylberstein D, Bengtsson F, Eriksson E. Citalopram in Premenstrual Dysphoria: Is Intermittent Treatment During Luteal Phases More Effective Than Continuous Medication Throughout the Menstrual Cycle? J Clin Psychopharmacol, 1998; 18: 390-8.
Wyatt K, Dimmock P, Jones P, Obhari M, O’Brien S. Efficacy of progesterone and progestogens in management of premenstrual syndrome: systematic review. BMJ 2001; 323: 776-80.
Wyatt K, Dimmock PW, Jones PW, O’Brien PMS. Efficacy of vitamin B-6 in the treatment of premenstrual syndrome: systematic review. BMJ 1999; 318: 1375-81

© Norsk gynekologisk forening 2009

Jan Martin Maltau
Hovedredaktør
jan.maltau.@unn.no

Heidi Frances Thornhill
Medredaktør
heidi.thornhill@helse-bergen.no

Marie Ellstrøm Engh
Medredaktør
m.e.engh@medisin.uio.no