Prevensjon

Britt-Ingjerd Nesheim
Gunn Fallås Dahl
Linda Bjørk Helgadottir

Definisjon

 • Tiltak som har til hensikt å forhindre svangerskap, til tross for at det gjennomføres samleie
 • Prevensjonseffekt måles ved Pearl Index som defineres som det antall svangerskap som oppstår i løpet av 12 måneder blant 100 kvinner som bruker metoden

ICPC
W10 Prevensjon postkoital antikonsepsjon
W11 Prevensjon p-pille
W12 Prevensjon spiral
W13 Sterilisering (K)
W14 Prevensjon IKA (K)

ICD-10
Z30 Prevensjonstiltak
- Z30.0 Generell prevensjonsveiledning
- Z30.1 Innsetting av spiral
- Z30.2 Sterilisering
- Z30.3 Utskrapning av endometriet ved forsinket menstruasjon
- Z30.4 Overvåkning av befruktningshindrende legemidler
- Z30.5 Kontroll av spiral
- Z30.8 Annet spesifisert prevensjonstiltak
- Z30.9 Uspesifisert prevensjonstiltak

Detaljerte retningslinjer for ulike prevensjonsmetoder finnes på www.ffprhc.org.uk

Naturlig familieplanlegging

 • Coitus interruptus, avbrutt samleie
 • Pearl indeks: 3-10 (IIa)

Metoder

 • Kalendermetoden
 • Temperaturmetoden ("Ladycomp" er et elektronisk apparat som måler temperatur og angir fertile dager)
 • Symptom metoden (undersøkelse av cervixslim) (Billings metode)
 • En kombinasjon av to eller alle tre metodene (IIa, IIa, IIa, IIa)
 • "Persona" er et apparat som inneholder en datamaskin som angir "sikre" og "usikre" dager når det mates med opplysninger østrogen og LH i urin
 • Pearl indeks: 0,8 - 30

Laktasjon

 • Forutsetninger
  • Fullamming (også nattamming) med amenoré
  • Inntil seks måneder etter fødselen
 • Pearl indeks: 2
  • Obs! Alle studier fra u-land - det kan være annerledes i Norge (IIa, IIa)

Barrieremetoder

 • Kondom
  • Beskytter mot smitteoverføring, både av bakterier og virus
  • Pearl indeks: 0,7-10 (IIa, IIa, IIa, IIa)
 • Pessar
  • Øker risikoen for urinveisinfeksjon
  • Pearl indeks: 3-10 (IIa, IIa, IIa)

P-pille/P-ring/P-plaster

 • Østrogen og gestagen i kombinasjon
 • Alle inneholder samme østrogen, etinyløstradiol
 • Gestagenet er ulikt
  • Derivater av 19-nortestosteron: levonorgestrel, norgestrel, noretisteron, desogestrel
  • Drospirenon-spirinolakton-analog med sterk effekt på progesteron- og mineralokortikoidreseptorer
 • Monofasepreparater har konstant hormoninnhold i hver tablett
 • Sekvenspreparater har varierende innhold gjennom syklus
 • Preparatopplysninger, se Norsk legemiddelhåndbok

Komplikasjoner

 • Venøse tromboser: RR 3-5
  • Insidens av sykdommen blant kvinner i fertil alder er 30-40/ 100.000 per år (IIa, IIa, IIa)
  • Det er holdepunkter for at 3. generasjons p-piller har høyere relativ risiko for venøse tromboser enn 2. generasjons (III, III, III, III, III, III)
 • Hjerteinfarkt: RR 2
  • Insidens av sykdommen blant unge kvinner: 0,1/100.000 per år (III)
  • Den absolutte risiko for kardiovaskulære sykdommer øker med alderen. Risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag er økt hos røykere
 • Trombotisk hjerneslag: RR 1,5
  • Insidens av sykdommen blant unge kvinner: 7/100.000 pEr år
 • Hemoragisk hjerneslag: RR 1
  • Insidens av sykdommen blant unge kvinner: 2/100 000 per år
 • Mammacancer
  • En mulig økning i premenopausal mammacancer hos langtidsbrukere
  • RR 2 ved mer enn 12 års bruk (IIa)
 • Cervixcancer: RR 1,5-240 (IIa)
 • Kan hemme laktasjon (III)
 • Obs!
  • Alle tall gjelder I-land og alle epidemiologiske undersøkelser gjelder p-pille

Fordeler

 • Ovarialcancer: RR 0,5
  • Risikoreduksjonen øker med økende varighet av bruk
  • Beskyttelsen varer minst 10 år etter opphør av bruk (III)
 • Endometriecancer: RR 0,5(III)
 • Coloncancer og rectumcancer: RR 0,6 (III)
 • Benigne mammatumores: Redusert risiko (III)
 • Ovarialcyster: Redusert risiko (III)
 • Regelmessige blødninger
  • Mindre blodtap
  • Cyklusregulering
  • Bedre jernstatus (III)

Tiltak/behandling/oppfølging

 • Ved forskrivning bør det unngås at kvinner som i utgangspunktet har høy risiko for tromboemboliske sykdommer, får kombinasjonspille
 • Konsultasjonen kan brukes til andre screeningtiltak eller til samtale med pasienten om prevensjon eller andre emner, men strengt medisinsk trengs ingen spesielle tiltak i forbindelse med forskrivning av kombinasjonspiller
 • Monofasepiller kan brukes kontinuerlig i flere sykler
 • Pearl indeks: 0,2-0,4 (effektiviteten er brukeravhengig)

Gestagen prevensjon
Minipille/Depo-Provera/Implanon/Jadelle

 • Gestagener
  • Norestisteron, lynestrenol, levonorgestrel, medroksyprogesteron acetat (DMPA), desogestrel

Komplikasjoner (III)

 • Blødningsforstyrrelser
 • Brystspreng
 • Hodepine
 • Væskeretensjon
 • Akne
 • Nedsatt bentetthet for langtidsbrukere av DMPA, reverseres etter seponering (III)

Tiltak/behandling/oppfølging

 • Ut over god informasjon til pasienten trengs ingen spesielle tiltak ved forskrivning av gestagene prevensjonsmetoder
 • Kan brukes av ammende kvinner (III)
 • Pearl indeks
  • 0,3 for DMPA og 1-3 for minipille (brukeravhengig)

Intrauterin prevensjon
Mirena

 • IUD som avgir 20 µg levonorgestrel per døgn (III)

Komplikasjoner

 • Blødningsforstyrrelser
 • Brystspreng
 • Hodepine
 • Væskeretensjon
 • Akne

Fordeler

 • Reduserer blødningsmengden, velegnet for kvinner med menoragi
 • Etter et halvt års bruk har 20 % av brukerne amenoré
 • Kan brukes av ammende

Tiltak/behandling/oppfølging

 • Ut over god informasjon til pasienten trengs ingen spesielle tiltak ved forskrivning av gestagene prevensjonsmetoder
 • Skiftes etter 5 år!
 • Pearl indeks: < 1

Kopperspiral

 • Basert på referansene (III)

Komplikasjoner

 • Menstruasjonsblødning økt ca 50 %
 • Spotting
 • Smerter
 • Utstøtning
 • Perforasjon

Tiltak/behandling/oppfølging

 • Risikoen for infeksjon assosiert til innsetting er liten
 • Profylaktisk antibiotika er ikke indisert
 • Ved mistanke om infeksjon
  • Diagnostikk og sanering før innsetting
 • Økt risiko for perforasjon ved innsetting i puerperiet
 • Kontroller unødvendige med mindre kvinnen har problemer
 • Copper T 380 A er effektiv i minst åtte år
 • Svangerskap med IUD in situ: Fjerne IUD hvis mulig.
  • Hvis ikke spiralen fjernes, øker risikoen for abort/for tidlig fødsel
 • Pearl indeks: 1-2

Nødprevensjon (postcoital antikonsepsjon)
Levonorgestrel

 • Referanser
 • To separate doser på 0,75 mg
 • Er registrert som reseptfritt medikament

Kopperspiral

 • Kan settes inn opptil fem døgn etter ubeskyttet samleie

Tiltak/ behandling/ oppfølging

 • Eneste kontraindikasjon er graviditet - ikke skadelig
 • Ingen undersøkelser er nødvendig
 • Effektivitet - hindrer ca 75 % av de svangerskapene som ellers ville oppstått

Pasientinformasjon

 • Skaffe seg sikker prevensjon
 • Hvis ikke menstruasjon kommer innen to uker etter ventet tid - ny svangerskapsprøve

Litteratur
Barlow D. The condom and gonorrhea. Lancet 1977; ii: 811-2.
Beral V, Hannaford PC, Kay CR. Oral contraceptive use and malignancies of the genital tract. Results from The Royal College of General Practitioners´ Oral Contraception Study. Lancet 1988; 2: 1331-5.
Berkowitz GS, Kelsey JL, LiVolsi VA, Holford TR, Merino MJ, Ort S, O´Connor TZ, Goldenberg IS, White C. Oral contraceptive use and fibrocystic breast disease among pre- and postmenopausal women. Am J Epidemiol 1984; 120: 87-96. AJE
Brinton LA, Reeves WC, Brenes MM, Herrero R, de Britton RC, Gaitan E, Tenorio F, Garcia M, Rawls WE. Oral contraceptive use and risk of invasive cervical cancer. Int J Epidemiol 1990; 19: 4-11.
Cardiovascular disease and steroid hormone contraception. Report of a Scientific Group. Prog Hum Reprod Res 1998; 46: 1-11.
Cheng L, Gülmezoglu AM, Ezcurra E et al. Interventions for emergency contraception. (Cochrane Review) In: The Cochrane Library. Issue 1 2003. Oxford: Update Software. Cochrane
Chi I. The safety and efficacy issues of progestin-only oral contraceptives - an epidemiologic perspective. Contraception 1993; 47: 1-21.
Chopra JG. Effect of steroid contraceptives on lactation. Am J Clin Nutr 1972; 25: 202-14.
Clarke EA, Hatcher J, McKeown-Eyssen GE, Lickrish GM. Cervical dysplasia: Association with sexual behavior, smoking, and oral contraceptive use? Am J Obstet Gynecol 1985; 151: 612-6.
Collaborative Group for the Study of Stroke in Young Women. Oral contraceptives and stroke in young women. JAMA 1975; 231: 718-22. JAMA
Collaborative Group for the Study of Stroke in Young Women. Oral contraceptives and increased risk of cerebral ischemia or thrombosis. N Eng J Med 1973; 288: 871-8.
Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Breast cancer and hormonal contraceptives: collaborative reanalysis of individual data on 53 297 women with breast cancer and 100 239 women without breast cancer from 54 epidemiological studies. Lancet 1996; 347: 1713-23.
Croft P, Hannaford PC. Risk factors for acute myocardial infarction in women: evidence from the Royal College of General Practitioners´ Oral Contraceptive Study. BMJ 1989; 298: 165-8. BMJ
Diaz S, Peralta O, Juez G, Herreros C, Casado ME, Salvatierra AM, Miranda P, Durán E, Croxatto HB. Fertility regulation in nursing women: III. Short-Term Influence of a Low-Dose Combined Oral Contraceptive Upon Lactation and Infant Growth. Contraception 1983; 27: 1-12.
Farmer RDT, Lawrenson RA, Thompson CR, Kenndy JG, Hambleton IR. Population-based study of risk of venous thomboembolism associated with various oral contraceptives. Lancet 1997; 349: 83-8.
Fernandez E, La Vecchia C, Franceschi S, Braga C, Talamini R, Negri E, Parazzini F. Oral Contraceptive Use and Risk of Colorectal Cancer. Epidemiology 1998; 9: 295-300.
Fihn SD, Latham RH, Roberts P, Running K, Stamm WE. Association Between Diaphragm Use and Urinary Tract Infection. JAMA 1985; 254: 240-5. JAMA
Fortney JA, Feldblum PJ, Raymond EG. Intra-uterine devices. The optimal long-term contraceptive method? J Repr Med 1999; 44: 269-74.
Grady WR, Hirsch MB, Keen N et al. Contraceptive failure and continuation among married women in the United States, 1970-76. Working Paper No. 6. Hyattsville, Maryland: National Center for Health Statistics, 1981.
Grimes DA and Schulz KF. Antibiotic Prophylaxis for intrauterine contraceptive device insertion. (Cochrane Review) In: The Cochrane Library. Issue 1 2003. Oxford: Update Software. Cochrane
Guiloff E, Ibarra-Polo A, Zanartu J, Toscanini C, Mischler TW, Gomez-Rogers C. Effect of contraception on lactation. Am J Obstet Gynecol 1974; 118: 42-5.
Hannaford PC, Croft P, Kay CR. Oral Contraceptives and Stroke. Evidence from the Royal College of General Practitioners´ Oral Contraceptive Study. Stroke 1994; 25: 935-42. Stroke
Hislop TG, Threlfall WJ. Oral Contraptives and benign breast disease. Am J Epidemiol 1984; 120: 273-80. AJE
Hulka BS, Chambless LE, Kaufman DG, Fowler WC, Greenberg BG. Protection against endometrial carcinoma by combination-product oral contraceptives. JAMA 1982; 247: 475-7. JAMA
IMAP statement on injectable contraception. IPPF Medical Bulletin 1999; 33: 1-5.
Inman WH, Vessey MP. Investigation of deaths from pulmonary, coronary, and cerebral thormbosis and embolism in women of childbearing age. BMJ 1968; 2: 193-9. BMJ
Jick SS, Walker AM, Jick H. Oral contraceptives and endometrial cancer. Obstet Gynecol 1993; 82: 931-5.
Kaunitz AM. Long-acting hormonal contraception: assessing impact on bone density, weight, and mood. Int J Fertil & Womens Medicine 1999; 44: 110-7.
Koetsawang S, Bhiraleus P, Chiemprajert T. Effects of oral contraceptives on lactation. Fertil Steril 1972; 23: 24-8.
Lewis MA, Heinemann LAJ, Spitzer WO, MacRae KD, Bruppacher R. The use of oral contraceptives and the occurrence of acute myocardial infarction in young women. Contraception 1997; 56:129-40.
Lidegaard Ø, Bygdeman M, Milsom I, Nesheim B-I, Skjeldestad FE, Toivonen J. Oral contraceptives and thrombosis. From risk estimates to health impact. Acta Obstet Gynecol Scand 1999; 78: 142-9.
Lidegaard Ø. Oral contraception and risk of a cerebral thromboembolic attack: results of a case-control study. BMJ 1993; 306: 956-63.
Lindell K, Ryde-Blomqvist E. Spiralperforation en risk under puerperiet. Läkartidningen 1996; 93: 2601-4.
LR Industries Contraception Information Service. The condom. United Kingdom use-effectiveness studies. London: LR Industries, 1976.
Luukainen, T., Toivonen J. Levonorgestrel-releasing IUD as a method of contraception with therapeutic properties. Contraception 1995; 52: 269-76.
Lönnerdal B, Forsum E, Hambraeus L. Effect of oral contraceptives on composition and volume of breast milk. Am J Clin Nutr 1980; 33: 816-24.
Mann JI, Inman WHW, Thorogood M. Oral contraceptive use in older women and fatal myocardial infarction. BMJ 1976; 2: 445-7.
McCann MF, Potter LS. Progestin-only oral contraception: a comprehensive review. Contraception 1994; 50 (6 Suppl 1): 1-195.
Meirik O, Lund E, Adami H-O, Bergström R, Christoffersen T, Bergsjø P. Oral contraceptive use and breast cancer in young women. Lancet 1986; ii: 650-4.
Melamed MR, Koss LG, Flehinger BJ, Kelisky RP, Dubrow H. Prevalence rates of uterine cervical carcinoma in situ for women using the diaphragm or contraceptive oral steroids. BM J 1969; 3: 95-200.
Odlind V. Modern intra-uterine devices. Bailleres Clinical Obstetrics & Gynaecology 1996; 10: 55-67.
Olsson H, Möller TR, Ranstam J. Early oral contraceptive use and breast cancer among premenopausal women: Final report from a study in southern Sweden. J Natl Cancer Inst 1989; 81: 1000-4.
Oral contraceptives and neoplasia. Report of a WHO Scientific Group. Technical Report Series 817. Geneva: World Health Organization, 1992.
Patel SB, Toddyvalla VS, Betrabet SS, Kulkarni RD, Patel ZM, Mehta AC, Saxena BN. At what "infant-age" can levonorgestrel contraceptives be recommended to nursing mothers? Adv Contraception 1994; 10: 249-55.
Pettiti D, Sidney S, Bernstein A, Wolf S, Quesenberry CP, Ziel HK. Stroke in users of low-dose oral contaceptives. N Eng J Med 1996; 35: 8-15.
Potts DM. Clinical Proceedings of International Planned Parenthood Federation. South-East Asia & Oceania Regional Medical & Scientific Congress, Sydney, 14-18 August 1972. 1972; Coitus interruptus. p. 241-50.
Ramos R, Kennedy KI, Visness CM. Effectiveness of lactational amenorrhoea in prevention of pregnancy in Manila, the Philippines: non-comparative prospective trial. BMJ 1996; 313: 909-12.
Report of a WHO Scientific Group. Mechanism of action, safety and efficacy of intrauterine devices. Technical Report Series 753. Geneva: WHO, 1987.
Romieu I, Willett WC, Colditz GA, Stampfer MJ, Rosner B, Hennekens CH, Speizer FE.
Prospective study of oral contraceptive use and risk of breast cancer in women. J Natl Cancer Inst 1989; 81: 1313-21.
Ronnerdag M, Odlind V. Health effects of long-term use of the intrauterine levonorgestrel-releasing system. A follow-up study over 12 years of continuous use. Acta Obstet Gynecol Scand 1999; 78: 716-21.
Rookus MA, van Leeuwen FE. Oral contraceptives and risk of breast cancer in women aged 20-54 years. Lancet 1994; 344: 844-51.
Rosenberg L, Palmer JR, Clarke EA, Shapiro S. A case-control study of the risk of breast cancer in realtion to oral contraceptive use. Am J Epidemiol 1992; 136: 1437-44.
Sangi-Haghpeykar H, PoindexterIII AN, Bateman L. Experiences of Injectable Contraceptive Users in an Urban Setting. Obstet Gynecol 1996; 88: 227-33.
Sidney S, Pettiti D, Quesenberry CP, Klatsky AL, Ziel HK, Wolf S. Myocardial infarction in users of low-dose oral contraceptives. Obstet Gynecol 1996; 88: 939-44.
Spitzer WO, Lewis MA, Heinemann LAJ, Thorogood M, MacRae KD. Third generation oral contraceptives and risk of venous thromboembolic disorders: an international case-control study. BMJ 1996; 312: 83-8.
Stix RK. Birth Control in a Midwestern City. II. The Effectiveness of Contraception after Clinic Attendance. The Milbank Memorial Fund Quarterly 1939; 17:1 52-71.
Taneepanichskul S, Intaraprasert S, Theppisai U, Chaturachinda K. Bone mineral density in long-term depot medroxyprogesterone acetate acceptors. Contraception 1997; 56: 1-3.
Task Force on Postovulatory Methods of Fertility Regulation. Randomised controlled trial of levonorgestrel versus the Yuzpe regimen of combined oral contraceptives for emergency contraception. Lancet 2000; 352: 428-33.
The Royal College of General Practitioners. Executive committee: Kay CR, Crombie DL, Kuenssber EV, Pinsent RJFH, Richards B, Smith A. Oral Contraceptives and Health. An interim report from the Oral Contraception Study of the Royal College of General Practitioners. Manchester: Pitman Medical, 1974.
Toddyvalla VS, Patel SB, Betrabet SS, Saxena BN. Low-dose progestogen contraception and the nursing mother. Adv Contraception 1995; 11: 285-94.
UK National Case-Control Study Group. Oral contraceptive use and breast cancer risk in young women: subgroup analyses. Lancet 1990; 335: 1507-9.
Update on Condoms - Products, Protection, Promotion. Baltimore. Population Reports. The Johns Hopkins University. 1982: 6.
Ursin G, Peters RK, Henderson BE, d´Ablaing III G, Monroe KR, Pike MC. Oral contraceptive use and adenocarcinoma of cervix. Lancet 1994; 344: 1390-4.
Van Look PFA, Von Hertzen H, Glasier A, Howie PW, Kennedy KI, Thalabard JC, Labbok M, Bhatnagar S, Burger HG, Delgado HL, et al. The World Health Organization.
Multinational Study of Breast-feeding and Lactational Amenorrhea. III. Pregnancy during breast feeding. Fertil Steril 1999; 72: 431-40
Vessey MP, Lawless M, McPherson K, Yeates D. Neoplasia of the cervix uteri and contraception: a possible adverse effect of the pill. Lancet 1983; 2(8356): 930-4.
Vessey MP, Lawless M, Yeates D. Oral contraceptives and nonfatal stroke in healthy young women. Ann Int Med 1978; 88: 58-60.
Vessey MP, Metcalfe A, Wells C, McPherson K, Westhoff C, Yeates D. Ovarian neoplasms, functional ovarian cysts, and oral contraceptives. BMJ 1987; 294: 1518-20. BMJ
Villard-Mackintosh L, Vessey MP, Jones L. The effects of oral contraceptives and parity on ovarian cancer trends in women under 55 years of age. Br J Obstet Gynecol 1989; 96: 783-8.
Weiss G. Risk of venous thromboembolism with third-generation oral contraceptives: A review. Am J Obstet Gynecol 1999; 180: 295-301.
WHO Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Hormone Contraception. Venous thromboembolic disease and combined oral contraceptives: results of an international multicentre case-control study. Lancet 1995; 346: 1575-82.
WHO Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Hormone Contraception. Effects of different progestogens in low-oestrogen oral contraceptives on venous thromboembolic disease. Lancet 1995; 346: 1582-8.
WHO Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Hormone Contraception. Acute myocardial infarction and combined oral contraceptives: results of an international multicentre case-control study. Lancet 1997; 349: 1202-9.
WHO Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Hormone Contraception. Hemorrhagic stroke, overall stroke risk, and combined oral contraceptives: results of an international multicentre case-control study. Lancet 1996; 348: 505-10.
WHO Collaborative Study of Neoplasia and Steroid Contraceptives. Invasive cervical cancer and combined oral contraceptives. BMJ 1985; 290: 961-5.
World Health Organization. A prospective multicentre trial of the ovulation method of natural family planning. The teaching phase. Fertil Steril 1981; 36: 152-8.
World Health Organization. A prospective multicentre trial of the ovulation method of natural family planning. 2. The effectiveness phase. Fertil Steril 1981; 36: 591-8.
World Health Organization. A prospective multicentre trial of the ovulation method of natural family planning. 3. Characteristics of the menstrual cycle and the fertile phase. Fertil Steril 1983; 40: 773-8.
World Health Organization. A prospective multicentre trial of the ovulation method of natural family planning. 4. The outcome of pregnancy. Fertil Steril 1984; 41: 593-7.

© Norsk gynekologisk forening 2009

Jan Martin Maltau
Hovedredaktør
jan.maltau.@unn.no

Heidi Frances Thornhill
Medredaktør
heidi.thornhill@helse-bergen.no

Marie Ellstrøm Engh
Medredaktør
m.e.engh@medisin.uio.no