Seksuelle dysfunksjoner

Kristina H. Johannessen
Unni Kirste
Oddvar Sviggum

ICD-10
F52.0 Tap/hemmet seksuell lyst
F52.1 Seksuell aversjon og manglende seksuell glede
F52.2 Manglende seksuell respons
F52.3 Orgastisk dysfunksjon
F52.5 Ikke organisk vaginisme
F52.6 Ikke organisk dyspareuni
F52.7 Forsterket seksualdrift
F52.9 Uspesifisert seksuell dysfunksjon som ikke skyldes organisk lidelse
N94.1 Dyspareuni (organisk)
N94.2 Vaginisme (organisk)
Z70.9 Uspesifisert rådgivning i seksuelle spørsmål
Z63.0 Relasjonsproblemer

Definisjon

 • Pasienten definerer i første omgang selv sitt seksuelle problem
  • Dyspareuni
  • Manglende libido
  • Orgasmeproblem
  • Vaginisme
  • Tenningsproblem (arousal)

Forekomst

 • Prevalens usikker. Øker med alder. Rammer trolig 40-45 % av kvinner og 20-30 % av menn
 • Seksuell dysfunksjon
  • Ooforektomi før 50 år øker risiko for seksuell dysfunksjon, spesielt nedsatt lyst

Etiologi
Somatiske tilstander

 • Generelle sykdommer
  • Diabetes (III), arteriosklerose, nefropati
  • MS, Parkinsons sykdom, spinalskader, epilepsi, prolaktinom (III)
  • Kroniske sykdommer med relativt bra almentilstand
 • Lokale sykdommer
  • Vulvitt, lichen sclerosus et atroficus, atrofi, vestibulitt
  • Smertefulle episiotomier
  • Omskjæring
 • Atrofi i vagina ved østrogenmangel.
 • Tidligere descensoperasjoner
 • Tidligere operasjoner på colon/rectum
 • Cancer
  • Redusert selvbilde
  • Smerter
  • Tretthet
  • Strålebehandling/cytostatika
  • Ødem etter operasjoner/strålebehandling av cancer mammae/vulvae/cervicis
  • Kort vagina/atrofi etter operasjoner/strålebehandling

Psykologiske tilstander

 • Relasjonsproblem
 • Depresjon
 • Tidligere traumer/seksuelle overgrep
 • Postpartumtilstand
 • Kulturell/religiøs påvirkning
 • Skamfølelse
 • Personlighetsforstyrrelser

Risikofaktorer

 • Fysisk/psykisk traume
 • Seksuelle overgrep
 • Seksuell dysfunksjon hos partner
 • Medikamenter: Antihypertensiva, antidepressiva (III), hormonell antikonsepsjon

Diagnostikk
Anamnese

 • Barndommen, forhold til nakenhet/egen kropp, genitalia, foreldre
 • Forelskelse
 • Onani
 • Petting
 • Seksuell debut
 • Antall partnere
 • Opplevelse av seksualitet/coitus
 • Orgasme ved samleie eller onani
 • Seksuelle fantasier
 • Gynekologisk undersøkelse
  • Inspeksjon, palpasjon; vulva, vagina, bekken, bekkenvegger og muskler
  • Ultralyd
  • Unngå spesialundersøkelser og blodprøver (prolaktin ved mistanke om prolaktinom)
  • Måling av testosteron, ingen hensikt

Differensialdiagnoser

 • Depresjon
 • Relasjonsproblemer
 • MS (kan debutere med seksuell dysfunksjon)
 • Hypothyreose

Behandling
Plissitmodellen

 • Ble utviklet av den amerikanske psykologen Jack Annon 1976. Modellen beskriver ulike nivåer man kan forholde seg til og behandle seksuelle problemer (IV)
 • Permission (P) Pasienten oppmuntres til å snakke om sin seksualitet og problemer.
 • Limited Information (LI) Informasjon om fysiologi, anatomi og seksuell respons. Enkle råd
 • Specific Suggestions (SS). Mer rådgivning etter erfaring og kompetanse
 • Intensive Therapy (IT) Krever psykoterapeutisk kompetanse, f.eks spesialist i klinisk seksologi

Samtale

 • Ikke absolutt nødvendig med spesifikk terapiutdannelse
 • Partner bør være med i en del tilfeller
 • Informasjon om anatomi og fysiologi, hva er vanlig/uvanlig
 • Avdekke vrangforstillinger

Behandling av somatiske tilstander

 • Henvisning til spesialist i klinisk seksologi/rådgiver i seksologi/psykolog interessert i par-relasjoner
  • Sensitivitetstrening (III)
  • Familierådgivningskontorer, kompetanse innen relasjonsproblemer

Medikamenter

 • Androgener er omdiskutert - spesielt til kvinner kastrert før 50 år
  • Testosteronsalve, Testogel
 • DHEA-S kan prøves (lV)

Oppfølging

 • All terapi innen dette området bør følges opp med samtaler, eventuelt undersøkelser

Komplikasjoner

 • Til tilstanden
  • Dårlig selvbilde, misnøye med egen kropp
  • Relasjonsproblemer
  • Infertilitet
 • Til behandlingen
  • Medikamentbivirkninger
  • Psykoterapi kan i sjeldne tilfeller gi emosjonelle reaksjoner og kriser

Forløp

 • Flere problemer løses relativt enkelt av interessert lege
 • Noen kan ikke hjelpes pga fysisk skade

Prognose

 • Uforutsigbar
 • Avhenger av problemets alvorlighetsgrad, fysisk og/eller psykisk

Råd

 • Samtale om temaet seksualitet, husk at ikke alt trenger være komplisert
 • Fordel å ha kontakt med psykolog for råd, eventuelt henvise

Pasientinformasjon

Bøker
Dickson A. Ditt indre speil. Seksualitet og selvbilde. Oslo, Tiden, 1995
Evensen M-A. Samliv og seksualitet. Oslo, NLI-Forlaget, 1997
Evensen ÅR, Breck B, Bjørgo J et al. Kvinners seksualitet. Oslo: Pax Forlag, 1990
Rubin I. Sex efter sextio. Bokförlaget Prisma/RFSU, 1983
Grünfeld B. Vårt seksuelle liv. Oslo, Gyldendal, 1979
Graber B, Kline-Graber G. Kvinnens orgasmer. Oslo, Pax Forlag, 1978
Graugaard C,Møhl B,Hertoft P . Krop, sygdom og seksualitet. København:Hans Reitzels forlag, 2006
Træen B. Ungdom og seksualitet. Oslo, Gyldendal, 1995
Master W, Johnson VE. Sexuelt gensvar hos människan. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1967
Graugaard C, Hertoft P, Møhl B. Hjerne og sexualitet. København, Munksgaard, 1997
Langfeldt T. Seksologi. Oslo, Gyldendal Forlag, 1993
Sørensen D.,Træen B. Elsk deg, elsk med deg. Oslo, Gyldendal, 1999
Sørensen D.,Træen B. Ditt liv og mitt liv sammen. Oslo, Kagges Forlag, 2004
SFOG-ARG-rapport nr 33: Sexologi ur gynekologisk synvinkel. Linkøping, 1996

Litteratur
Almås E, Benestad E. Sexologi i praksis. Oslo: Tano-Aschenhoug, 1997; 105.
Cullhed S. Sexualitet vid några sjukdomstillstånd. Sexologi ur gynekologisk synvinkel. SFOG, ARG-rapport nr 33. 1996; 99-105.
Dennerstein L, Koochaki P, Barton I,Graziottin A. Hypoactive Sexual Desire Disorder in Menopausal Women: E Survey of Western European women. The J. of Sexual Medicine,Volume 1 Issue 2 Page 212-222. 2006
Graber B, Kline-Graber G. Kvinnens orgasmer. Oslo: Pax Forlag, 1978.
Hertoft P. Klinisk Sexologi. København: Munksgaard, 1995; 102-7.
Lewis RW, Fugl-Meyer K, Bosch R, Fugel-Meyer AR, Laumann EO, Martin-Morales. A Epidemiology/Risk factors of Sexual dysfunction. The J.of Sexual medicine, Volume1 Issue 1 Page 35-39. 2004
Lundberg PO. Läkemedel och sexualitet. Sexologi. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1994; 312-7.
Tyrer G, Steel JM, Ewing DJ, Bancroft J, Werner P, Clarke BF. Sexual responsiveness in diabetic women. Diabetologia 1983; 24: 166-71.

© Norsk gynekologisk forening 2009

Jan Martin Maltau
Hovedredaktør
jan.maltau.@unn.no

Heidi Frances Thornhill
Medredaktør
heidi.thornhill@helse-bergen.no

Marie Ellstrøm Engh
Medredaktør
m.e.engh@medisin.uio.no