Arvelig gynekologisk cancer

ICD-10

  • Z 80.4 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om ondartet svulst i kjønnsorganer i familieanamnesen

© Norsk gynekologisk forening