Cervixcancer

Innledning/bakgrunn
CD-10

  • C53 Ondartet svulst i livmorhals

Definisjon

  • Cancer utgått fra slimhinnen i endo- eller ektocervix

Forekomst

  • Insidens 9 per 100 000 kvinner (2006)1(2a)
  • Årlig diagnostiseres ca 300 nye tilfeller av cervixcancer.1(2a)
  • Livstidsrisiko for utvikling av cervixcancer: 1% for norske kvinner

Etiologi

  • Langvarig infeksjon (persisterende infeksjon) med onkogen type av humant papillomavirus (HPV) er en nødvendig forutsetning for å utvikle cervixcancer. De fleste HPV-infiserte kvinner vil ikke utvikle CIN3/invasiv cancer2 (2b)

Risikofaktorer

  • Tobakksrøyking
  • Genetiske faktorer3 (2b)
  • Immunologiske faktorer

© Norsk gynekologisk forening