Sjelden (ikke epitelial) ovarialcancer

Bakgrunn
ICD-10

  • C 56

© Norsk gynekologisk forening