Stadieinndeling 2010

Oppdatert september 2010

Generelt (I) III

Formål

 • Å kartlegge sykdomsutbredelsen ved behandlingens start
 • Tilby en klassifikasjon av sykdomsutbredelsen som gir en metode som formidler ens kliniske erfaring til andre klinikker for sammenlikning av behandlingsmetoder og resultater uten forvirring eller utydelighet
 • Stadieinndeling bør også være evidensbasert, og den bør være brukervennlig
 • Stadieinndeling hjelper også til med kunnskapsspredning gjennom å tilføre et vanlig internasjonalt språk for å formidle informasjon og støtte undervisning av både nye og etablerte gynekologer

Bakgrunn

 • Internasjonal stadieinndeling for cervixcancer ble innført allerede i 1920. Siden 1954 har FIGO publisert Annual Report for de gynekologiske cancerbehandlingsresultatene. Med dette fulgte også ansvaret for gynekologisk cancerstadieinndeling. Siden 1954 har flere modifikasjoner av de forskjellige gynekologiske cancerstadieinndelingssystemene blitt utført. TNM-systemet (tumor, lymfeknuter, metastaser) ble etablert i 1954. FIGO og TNM er praktisk talt like hvorfor FIGO fortsatt brukes innen gynekologisk cancerstadieinndeling.
 • For gynekologisk cancer – med unntak av cervixcancer og trofoblastsvulster – skal kirurgisk stadieinndeling tilstrebes. Pasienter som ikke primæropereres stadieinndeles etter klinisk undersøkelse begrenset til følgende metoder: Inspeksjon, kolposkopi, palpasjon i narkose, biopsier, fraksjonert abrasio, konisering, cystoskopi, rektoskopi, røntgen thorax, røntgen skjelett og urografi.
 • Hvis det er tvil om hvilket stadium som foreligger, skal det laveste alternativet velges.
 • Funn ved MRI, CT og ultralyd kan påvirke valg av terapiform, men skal ikke endre stadium med unntak av ikke-operert ovarialcancer.
 • Primær stadieinndeling må ikke endres i det medisinske registeret når det en gang opprettes. For eksempel skal den primære stadieinndelingen ikke endres ved cervixcancer selv om man finner metastaser ved operasjon.
 • I løpet av de siste 3 årene har FIGO viet mye tid og oppmerksomhet på å gå gjennom forslag til forandring vedrørende vulvacancer, cervixcancer og corpuscancer. Disse var sist revidert i 1988, 1994 og 1998. Endring av stadieinndeling for ovarialcancer diskuteres fortsatt, men FIGO har lovet å komme med oppdatering av også denne diagnosen til neste FIGO-kongress om 3 år.
 • Oppdateringer av vulva-, cervix- og corpuscancer ble ferdig diskutert i mai 2009, ble godkjent på FIGO-kongressen i Cape Town høsten 2009 og publisert i International Journal of Gynecology and Obstetrics 2009;105:103-4.

© Norsk gynekologisk forening 2010