Trofoblasttumorer

Innledning/bakgrunn ICD-10
ICD-10

 • O01 Blæremola
  • O01.0 Komplett blæremola
  • O01.1 Inkomplett blæremola
  • O01.9 630X Blæremola, uspesifisert om komplett eller inkomplett
 • D39.2 Invasiv mola
 • D39.2 Mistenkt ondartet tumor i morkaken
  • Neoplasma malignum placentae suspecta
  • Choriocarcinoma suspecta
 • C58.9 Ondartet tumor i morkaken
  • Neoplasma malignum placentae
  • Choriocarcinom (CC)
 • C58.9 Placenta site trophoblastic tumor (PSTT)

© Norsk gynekologisk forening