Vaginalcancer

Bakgrunn
ICD-10

  • D 07.2 Carcinoma in situ i skjeden - VAIN III
  • C 52 Ondartet svulst i skjede

© Norsk gynekologisk forening