Adjuvant cancerbehandling

Bakgrunn

ICD-10

Definisjon

 • Behandling som gis i umiddelbar tilslutning til primærbehandling, der denne har ført til makroskopisk tumorfrihet. Hensikten er å forlenge sykdomsfritt forløp og overlevelse
 • Estimert antall pasienter per år i Norge som kan være aktuelle for adjuvant behandling:
  • Ovarialcancer ca. 120 (herav høyrisiko 50-70)
  • Corpuscancer ca. 300 (herav høyrisiko 50)
  • Cervixcancer ca. 200 (herav høyrisiko 50)

 

Kriterier for adjuvant behandling

Ovarialcancer stadium I

 • Referanser1,2,3,4,5,6 (Ib, Ib, Ib, Ib, Ib, IIa)
 • Alle grad 3, klarcellete eller DNA aneuploide tumorer (målt ved ICM eller flow cytometri)
 • Ikke-epiteliale tumorer (se kapittel: Sjelden ovarialcancer)
 • Aktuell behandling, se hoved kap.

Corpuscancer, stadium IA-C

 • For definisjon av risikogrupper, se hovedkapittel7,8,9(Ib, Ib, IIa)
 • Mellomrisikogruppe
  • Stadium IA og IB, hvis samtidig grad 3
  • Stadium IC (infiltrasjon mer enn 50% av myometriets tykkelse), grad 1 eller 2
 • Høyrisikogruppe
  • Stadium IC endometroid adenocarcinom grad 3
  • Stadium IB og IC med aneuploid tumor
  • Klarcellet og seropapillær histologi
 • Lavrisikogruppen og diploid tumor i mellomrisikogruppen
  • Gis ikke adjuvant behandling10 (IIa)
 • Cervixcancer stadium I

  • Referanser høyrisiko11,12 (Ib)
  • Adjuvant behandling avhenger av
   • Tumors størrelse
   • Infiltrasjonsdybde
   • Lymfeknutemetastaser
   • Små-cellete nevroendokrine svulster

   

  Vurdering av dokumentasjon

  • De fleste av de publiserte undersøkelsene har små og selekterte materialer, ofte med lav statistisk styrke i forhold til hva studien ønsker å påvise
  • Effekten av adjuvant behandling kan bare måles gjennom overlevelse
  • Dokumentasjon for langtidsoverlevelse ved adjuvant behandling er mangelfull
  • Bivirkninger (ulemper) av adjuvant behandling må avveies mot langtidsoverlevelse
  • Adjuvant behandling for "sikkerhets skyld" bør unngås
  • Alle de refererte studiene, unntatt referanse nr. 6, er randomiserte, men dessverre ofte uten tilstrekkelig statistisk styrke

   

  Kilder

  Referanser

  1. Bolis G, Colombo N, Pecorelli S, et al. Adjuvant treatment for early epithelial ovarian cancer: Results of two randomised clinical trials comparing cisplatin to no further treatment or chromic phosphate P32. Ann Oncol 1995; 6: 887-93. PubMed
  2. Colombo N, Trimbos JB, Guthrie D, et al. ACTION + ICON 1: two parallel randomised phase III trials comparing adjuvant chemotherapy to no adjuvant chemotherapy following surgery in women with high risk early ovarian cancer. Eur J Cancer 2001; 37: 276. PubMed
  3. Klaassen D, Shelley W, Starreveld A, et al. Early stage ovarian cancer: a randomized clinical trial comparing whole abdominal radiotherapy, melphalan and intraperitoneal chromic phosphate: A National Cancer Institute of Canada clinical trials group report. J Clin Oncol 1988; 6: 1254-63. PubMed
  4. Trope C, Kaern J, Høgberg T, et al. Randomized study on adjuvant chemotherapy in stage I high-risk ovarian cancer with evaluation of DNA-ploidy as prognostic instrument. Ann Oncol 2000 2000; 11: 281-8. PubMed
  5. Vergote I, Vergote de Vos LN, Abeler V. et al. Randomized trial comparing cisplatin with radioactive phosphorus or whole-abdomen irradiation as adjuvant treatment of ovarian cancer. Cancer 1992; 69: 741-9. PubMed
  6. Vergote I, Karen J, Abeler V et al. Analysis of prognostic factors in stage I epithelial ovarian carcinoma: Importance of degree of differentiation and deoxyribonucleic acid ploidy in predicting relapse. Am J Obstet Gynecol 1993; 169: 40-7. PubMed
  7. Aalders J, Abeler V, Kolstad P, Onsrud M. Postoperative external irradiation and prognostic parameters in Stage I endometrial carcinoma. Obstet Gynecol 1980; 56: 419-27. PubMed
  8. Creutzberg CL, van Putten WLJ, Koper PCM, et al. Surgery and postoperative radiotherapy versus surgery alone for patients with stage-1 endometrial carcinoma: multicentre randomised trial. PORTEC Study Group. Post Operative Radiation Therapy in Endometrial Carcinoma. Lancet 2000; 335: 1404-11. PubMed
  9. Morrow CP, Bundy BN, Kurman RJ, et al. Relationship between surgical-pathological risk factors and outcome in clinical stage I and II carcinoma of the endometrium. A Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol 1991; 40: 55-65. PubMed
  10. Poulsen HK, Jacobsen M, Bertelsen K, et al. Adjuvant radiation therapy is not necessary in the management of endometrial carcinoma stage I, low-risk cases. Int J Gynecol Cancer 1996; 6: 38-43. PubMed
  11. Peters WA, Liu PY, Barrett RJ, et al. Concurrent chemotherapy and pelvic radiation therapy compared with pelvic radiation therapy alone as adjuvant therapy after radical surgery in high-risk early-stage cancer of the cervix. J Clin Oncol 2000; 18: 1606-13. PubMed
  12. Sedlis A, Bundy BN, Rotman MZ et al. A randomized trial of pelvic radiation therapy versus no further therapy in selected patients with stage IB carcinoma of the cervix after radical hysterectomi and pelvic lymphadenectomy: A Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol 1999; 73: 177-83. PubMed

  Fagmedarbeidere

  • Torbjørn Iversen, Ullevål universitetssykehus, Oslo
  • Janne Kærn, Det Norske Radiumhospital, Oslo
  • Ole-Erik Iversen, Haukeland sykehus, Bergen

  Dato sist oppdatert

  • 22. mar 2002