Illustrasjoner

Velg i nedtrekksmeny

  • Bekken sidefelt
  • Brachyterapi
  • Brachyterapi, endocavitær applikator
  • Gynekologisk bekkenfelt
  • Høyresidig lyskefelt
  • Lineær aksellerator
  • Skorsteinsfelt