Tubecancer


Innledning/bakgrunn ICD-10
 • C 57.0 Neoplasma malignum salpingis
Definisjon
 • Cancer utgått fra egglederen
Forekomst
 • Meget sjelden cancerform, ca. 10 nye tilfeller årlig i Norge
  • Antallet er trolig underestimert fordi strenge makroskopiske og mikroskopiske kriterier må oppfylles før diagnosen tubecancer kan stilles
 • Tubecancer utgjør 0,3-1% av all gynekologisk cancer
 • Median alder 60 år
Etiologi
 • Ukjent
Risikofaktorer
 • Økt risiko for tubecancer hos infertile kvinner1,2 (IIb)
Diagnostikk
 • Preoperativ utredning som ved epitelial ovarialcancer (se eget kap.)
Symptomer og funn
 • Ved avansert sykdom er symptomene ofte som ved ovarialcancer
 • Symptomer opptrer hyppigere og i et tidligere stadium enn ved ovarialcancer1,3
 • Preoperativt sjeldent mulig å skille tubecancer fra ovarialcancer
 • De vanligste symptomer og funn:
  • Unormal vaginal blødning
  • Abdominalsmerter
  • Vandig utflod
  • Bekkentumor
  • Maligne celler i cervix cytologisk prøve der man ikke finner forklaringen i cervix eller corpus uteri, gir mistanke om tube- eller ovarialcancer3,4
  • CA 125 forhøyet pre-operativt hos 75% av pasientene
Differensialdiagnoser Behandling
 • Behandlingsprinsipper stort sett som ved ovarialcancer
 • Tidlig stadium (<= stadium II) kan ha annen biologi enn ovarialcancer1,3,5,6 :
  • Flere har lymfeknutemetastaser
   • lymfeknutetoilette i bekken og paraaortalt anbefales ved primæroperasjon 1,5,6 (IIb, III)
  • Stadium I med infiltrasjon i serosa eller ruptur gir økt recidivfrekvens
   • adjuvant kjemoterapi kan overveies (effekt på overlevelse ikke dokumentert)
 • For øvrige stadier gjelder behandlingsprinsippene som ved ovarialcancer:
  • Primær cytoreduktiv kirurgi
  • Platinumbasert kombinasjonskjemoterapi
 • Strålebehandling lite aktuelt bortsett fra i spesifikke palliative situasjoner
 • Oppfølging
  • Intervaller som ved ovarialcancer
  • Gynekologisk undersøkelse
  • Serum CA 125
  • Ved mistanke om residiv, utredning med billeddiagnostikk og/eller endoskopi
  Komplikasjoner
  • Som ved behandling av ovarialcancer
  Prognose
  • Til tross for noe gunstigere stadiefordeling er prognosen som for ovarialcancer
  • 5-års overlevelse:
   • stadium I: 70-75%
   • stadium II: 35-40%
   • stadium III: 25-30%
   • stadium IV: 10%
 • Viktigste prognostiske faktorer er:
  • Tidlig stadium: tumorruptur og infiltrasjonsdybde (i forhold til serosa)1,5,7 (IIb, III, IIb)
  • Avansert stadium: gjenværende tumormengde etter primæroperasjon 1,8 (IIb)
 • Råd
  • Som for ovarialcancer
  Vurdering av dokumentasjon
  • Beskrevet litt over 1600 tilfeller av tubecancer i verdenslitteraturen. Bare 5 studier har inkludert flere enn hundre pasienter1,2,7,8 (IIb)
  • Det finnes ingen randomiserte studier av behandling av tubecancer
  Kilder Referanser
  1. Baekelandt M, Nesbakken AJ, Kristensen GB, Tropé CG, Abeler VA. Carcinoma of the fallopian tube. Clinicopathologic study of 151 patients treated at The Norwegian Radium Hospital. Cancer 2000; 89: 2076-84. PubMed
  2. Peters WA III, Andersen W, Hopkins M, Kumar NB, Morley GW. Prognostic features of carcinoma of the fallopian tube. Obstet Gynecol 1988; 71: 757-62. PubMed
  3. Baekelandt M, Kockx M, Wesling F, Gerris J. Primary adenocarcinoma of the fallopian tube. Review of the literature. Int J Gynecol Cancer 1993; 3: 65-71. PubMed
  4. Takashina T, Ito E, Kudo R. Cytologic diagnosis of primary tubal cancer. Acta Cytologica 1973; 29: 367-72. PubMed
  5. Nikrui N, Duska R. Fallopian tube carcinoma. Surg Oncol Clin North Am 1998; 7:363-72. PubMed
  6. Tamimi H, Figge D. Adenocarcinoma of the uterine tube: potential for lymph node metastasis. Am J Obstet Gynecol 1981; 141: 132-7. PubMed
  7. Alvarado-Cabrero I, Young R, Vamvakas E, Scully RE. Carcinoma of the fallopian tube: a clinicopathological study of 105 cases with observations on staging and prognostic factors. Gynecol Oncol 1999; 72: 367-79. PubMed
  8. Rosen A, Ausch C, Hafner E, Klein M, Lahousen M, Graf AH, et al. A 15-year overview of management and prognosis in primary fallopian tube carcinoma. Eur J Cancer 1998; 34: 1725-9. PubMed

  Fagmedarbeidere

  • Mark Baekelandt, Det Norske Radiumhospital, Oslo
  • Harald Helland, Haukeland Sykehus, Bergen
  • Kjell Løvslett, Sentralsykehuset i Rogaland, Stavanger

  Dato sist oppdatert

  • 13. mar 2002