Vaginalcancer


Innledning/bakgrunn ICD-10
 • D 07.2 Carcinoma in situ i skjeden - VAIN III
 • C 52 Ondartet svulst i skjede
Definisjon
 • Cancer utgått fra skjeden
Forekomst
 • Sjelden tilstand - 4-8 tilfeller per år i Norge
Etiologi
 • Ukjent
Risikofaktorer
 • Ukjent
 • Mulig HPV infeksjoner (persisterende/langvarig)
Histologi
 • Plateepitelcarcinom (vanligst)
 • Melanom, adenocarcinom, sarkom
Diagnostikk
 • Diagnosen stilles ved mikroskopisk undersøkelse av biopsier
Symptomer
 • Vanligste symptomer:
  • Fluor
  • Blødning
  • Smerter
Supplerende undersøkelser
 • Fraksjonert abrasio med portiobiopsier (for å utelukke cervixcancer)
 • Palpasjon i narkose
 • Cystoskopi og/eller rektoskopi ved mistenkt infiltrasjon
 • Rtg thorax
 • MR abdomen/bekken
Differensialdiagnoser Behandling
 • Regionaliseres1 (III)
 • Kirurgisk behandling ved tidlig stadium1,2 (III)
 • Inoperable tilfeller: strålebehandling (ev. ekstern kombinert med intrakavitær)1,3 (III)
Oppfølging
 • Intervall for oppfølging
  • 0-12 måneder: hver 3. måned
  • 12-24 måneder: hver 6. måned
  • Etter 24 måneder: årlig
 • Kolposkopi, cytologi, ev. biopsi
 • Prognose
  • Stadium viktigste prognostiske faktor
  • 5-års overlevelse (Annual report 1998 )4 (III)
   • Stadium I: 63 %
   • Stadium II: 45 %
   • Stadium III: 22 %
  Kilder Referanser
  1. Annual report on the results of treatment in gynaecological cancer. J Epid Biostat 1998; 3: 111-27; 3: 111-27.
  2. Tjalma WAA, Monaghan JM, deBarros Lopes A, Naik R, Nordin AJ, Weyler JJ. The role of surgery in invasive squamous carcinoma of the vagina. Gynecol Oncol 2001; 81: 360-5. PubMed
  3. Fine BA, Piver MS, McAuley M, Driscoll D. The curative potential of radiation therapy in the treatment of primary vaginal carcinoma. Am J Clin Oncol 1996; 19: 39-44. PubMed
  4. Annual report on the results of treatment in gynaecological cancer. J Epid Biostat 1998; 3: 111-27. PubMed

  Fagmedarbeidere

  • Marit Scheistrøen, overlege DNR
  • Tone Skeie Jensen, overlege HS
  • Bilal Sert, overlege DNR

  Dato sist oppdatert

  • 6. mar 2002