Veiledere

NFOG har samlet en engelsk utgåve av utvalgte kapittler i de ulike nasjonale veiledere: Se link >

Andere nyttige fagressurser:

NGF Veilder som APP:

Uptodate
K
linisk nyttig database som blir oppdatert jevnlig. Legger ofte amerikanske retningslinjer til grunn.

Oncolex
Oncolex er et norsk oppslagsverk om kreftdiagnostikk og behandling.

RELIS
Produsentuavhengig informasjon om legemidler. Særlig nyttig når det gjelder evidens basert bruk av legemidler i graviditet og under amming.

BMJ Best Practice: Obstetrics & Gynecology

Legemiddelhåndboka
Norsk ressurs om amming og legemidler 

GLOWM-APP
App med læringsressurser, instrukser og videoer innen obstetrikk. Er mest rettet mot leger og jordmødre i U-land men kan være nyttig for alle. GLOWM står for "The Global Library of Womens Medicine"