Borderline ovarialtumor (BOT)

Revisjon 01.12.15.
Redaksjon: Styret NFGO 2015. Redaktør: Anne Dørum

1.1   Bakgrunn/innledning
    1.1.1 Definisjon
    1.1.2 Histopatologi
    1.1.3 Anbefalt klassifikasjon WHO
    1.1.4 Forekomst
    1.1.5 Etiologi
    1.1.6 Risikofaktorer
      1.1.6.1 Økt risiko
      1.1.6.2 Redusert risiko
    1.1.7 Screening
    1.1.8 Forløp
    1.1.9 Prognose
1.2   Diagnostikk
    1.2.1 Symptomer
    1.2.2 Generelle preoperative undersøkelser
    1.2.3 Supplerende undersøkelser på spesielle indikasjoner
    1.2.4 Differensialdiagnoser
    1.2.5 Stadieinndeling etter FIGO (2014)
    1.2.6 Formål
1.3   Genetikk
1.4    Behandling
    1.4.1 Kirurgi
      1.4.1.1 Anbefalt kirurgisk prosedyre
      1.4.1.2 Fertilitetsbevarende kirurgi
    1.4.2 Kjemoterapi
1.5   Behandling av tilbakefall
1.6   Oppfølging og kontroll
1.7   Komplikasjoner
1.8   Pasientinformasjon
1.9   Kapittelforfattere
1.10   Referanser