Eggstokk-, tube-, bukhinnekreft

Revisjon 01.12.15.
Redaksjon: Styret NFGO 2015. Redaktør: Anne Dørum

1.1   Epitelial ovarial-, tube- og peritonealcancer
1.2   Innledning/bakgrunn
    1.2.1 ICD-10: C56 Ondartet svulst i eggstokk
      1.2.1.1 ICD 10: C57.0 Ca tubae
      1.2.1.2 ICD 10: C48.2 Ca peritonei
    1.2.2 Histologi
Anbefalt klassifikasjon WHO
    1.2.3 Forekomst
    1.2.4 Etiologi
    1.2.5 Risikofaktorer
      1.2.5.1 Screening
      1.2.5.2 Prognose
1.3   Diagnostikk
    1.3.1 Symptomer
    1.3.2 Generelle preoperative undersøkelser
    1.3.3 Supplerende undersøkelser på spesielle indikasjoner
    1.3.4 Differensialdiagnoser
    1.3.5 Spredningsmønster
    1.3.6 Stadieinndeling
1.4   Behandling
    1.4.1 Kirurgi
    1.4.2 Anbefalt kirurgisk prosedyre
      1.4.2.1 Primær kirurgi
      1.4.2.2 Sekundær kirurgi
      1.4.2.3 Fertilitetsbevarende kirurgi ved barneønske (ensidig salpingo-ooforektomi), kriterier
    1.4.3 Komplikasjoner
    1.4.4 Kjemoterapi
      1.4.4.1 Adjuvant behandling (stadium I)
      1.4.4.2 Avansert ovarialcancer (stadium II–IV)
1.5   Behandling av tilbakefall / Livsforlengelse og palliativ behandling
    1.5.1 Kirurgi
    1.5.2 Kjemoterapi
      1.5.2.1 Sensitive residiver
      1.5.2.2 Resistente residiver
    1.5.3 Stråleterapi
1.6   Oppfølging
    1.6.1 Formål med oppfølgning
      1.6.1.1 Hormonsubstitusjon
1.7   Forløp
1.8   Pasientinformasjon
1.9   Genetikk
    1.9.1 ICD 10 Z80.4
    1.9.2 Definisjon arvelig ovarialcancer
    1.9.3 Kriterier
    1.9.4 Profylakse
    1.9.5 Hormonerstatning
1.10     Kapittelforfattere
1.11   Referanser