Livmorhalskreft (Cervixcancer)

Revisjon 01.12.15.
Redaksjon: Styret NFGO 2015. Redaktør: Anne Dørum

1.1   Epidemiologi
    1.1.1 Definisjon
    1.1.2 Forekomst
    1.1.3 Etiologi
    1.1.4 Risikofaktorer
1.2   Forebygging
1.3   Tidlig diagnostikk/screening
1.4   Diagnostikk og utredning
    1.4.1 Symptomer
    1.4.2 Utredning
      1.4.2.1 Klinisk undersøkelse
      1.4.2.2 Utredning av primær sykdom
      1.4.2.3 Histologisk undersøkelse
      1.4.2.4 Utredning ved mistanke om residiv
      1.4.2.5 Differensialdiagnoser
    1.4.3 Stadieinndeling
      1.4.3.1 Formål
      1.4.3.2 Stadieinndeling, FIGO 2014
1.5   Genetikk
1.6   Behandling av lokalisert sykdom/kurativ behandling ved senter for gynekologisk kreft
    1.6.1 Kirurgi ved stadium Ia til Ib
      1.6.1.1 Stadium IA1
      1.6.1.2 Stadium IA2
      1.6.1.3 Stadium IB1
      1.6.1.4 Stadium IB2
      1.6.1.5 Stadium IIA
      1.6.1.6 Stadium IIB
      1.6.1.7 Stadium IIIA, IIIB og IVA
      1.6.1.8 Stadium IVB
      1.6.1.9 Kirurgisk behandling versus strålebehandling ved tidlig stadium
      1.6.1.10 Neuroendokrine tumorer (inkl karsinom med neuroendokrin differensiering)
      1.6.1.11 Verrucøst karsinom
      1.6.1.12 Fertilitetsbevarende behandling
      1.6.1.13 Cervixcancer under graviditet
      1.6.1.14 Residivbehandling
        1.6.1.14.1 Isolert, sentralt bekkenrecidiv uten affeksjon av bekkenveggen
        1.6.1.14.2 Residiv som affiserer laterale bekkenvegger
        1.6.1.14.3 Residiv utenfor bekkenet
    1.6.2 Strålebehandling
1.7   Oppfølging og etterkontroll etter avsluttet kurativ behandling
    1.7.1 Oppfølging
    1.7.2 Undersøkelser
    1.7.3 Komplikasjoner
      1.7.3.1 Radikal hysterectomi med bekkenlymfeknuter
      1.7.3.2 Radikal hysterectomi med bekkenlymfeknuter+strålebehandling
    1.7.4 Kombinert extern og intracavitær strålebehandling
    1.7.5 Prognose
1.8   Kapittelforfattere
1.9   Referanser