Livmorkreft (endometriecancer)

Revisjon 01.12.15.
Redaksjon: Styret NFGO 2015. Redaktør: Anne Dørum

1.1 Innledning/bakgrunn
  1.1.1 Definisjon
  1.1.2 Forekomst
  1.1.3 Etiologi (epidemiologi)
  1.1.4 Risikofaktorer
1.2 Tidlig diagnostikk/screening
  1.2.1 Kvinner som tar tamoxifen
1.3 Diagnostikk og utredning
  1.3.1 Symptomer
  1.3.2 Utredning
    1.3.2.1 Klinisk undersøkelse
    1.3.2.2 Generelt om undersøkelser
    1.3.2.3 Følgende undersøkelser kan være aktuelle
    1.3.2.4 Utredningen skal kartlegge
    1.3.2.5 Differensialdiagnoser
  1.3.3 Stadieinndeling
1.4 Genetikk
  1.4.1 Kriterier for henvisning til gentisk veiledning og testing (modifiserte Amsterdamkriterier)
  1.4.2 Profylakse
1.5 Behandling
  1.5.1 Kirurgi
    1.5.1.1 Hovedbehandling
    1.5.1.2 Adjuvant behandling
    1.5.1.3 Behandling i henhold til stadium
  1.5.2 Pasientinformasjon
    1.5.2.1 Preoperativ informasjon bør omfatte
    1.5.2.2 Postoperativ informasjon bør omfatte
  1.5.3 Organisering av behandling
1.6 Oppfølging og kontroller etter kurativ behndling
  1.6.1 Kontroller og prøvetaking
  1.6.2 Postoperativ hormonsubstitusjon
1.7 Behandling av recidiv/Livsforlengende og palliativ behandling
  1.7.1 Kirurgi
  1.7.2 Strålebehandling
  1.7.3 Medikamentell behandling
    1.7.3.1 Hormonbehandling
    1.7.3.2 Kjemoterapi
  1.7.4 Organisering av behandling
1.8 Sjeldne svulster
1.9 Kapittelforfattere
1.10 Referanser