Premaligne lidelser i cervix uteri

Revisjon 01.12.15.
Redaksjon: Styret NFGO 2015. Redaktør: Anne Dørum

1.1   Bakgrunn/Innledning
    1.1.1 Forekomst
    1.1.2 Etiologi og risikofaktorer
    1.1.3 Risikofaktorer
    1.1.4 Forløp/Prognose
1.2   Diagnostikk
    1.2.1 Generelt
    1.2.2 Oppfølging av cervix-screeningprøver
    1.2.3 Indikasjon for HPV-testing
    1.2.4 Kolposkopi
    1.2.5 Cervikal abrasio
    1.2.6 Utredning ved vedvarende diskrepans mellom cytologi, kolposkopi og histologi
    1.2.7 Gravide
    1.2.8 Differensialdiagnoser
1.3   Rett til nødvendig helsehjelp/prioritering
1.4   Behandling
    1.4.1 Generelt
    1.4.2 Konisering
    1.4.3 Hysterektomi
    1.4.4 Komplikasjoner etter konisering
1.5   Oppfølging og kontroller
1.6   HPV-vaksinering etter behandling for CIN2+
1.7   Profylakse
    1.7.1 HPV-vaksinering
    1.7.2 HPV og cervix cancer
    1.7.3 Råd
1.8   Pasientinformasjon
1.9   Forkortelser/ordforklaringer
1.10   Kapittelforfattere
1.11   Referanser