1.5 Oppfølging og kontroller

Oppfølging etter behandling (konisering/hysterektomi) av premaligne lidelser på cervix (Vedlegg C)

Oppfølging etter behandling med HPV-test + cytologi hvert 3. år anbefales, men mangler dokumentasjon.