Sjelden ikke epitelial ovarialcancer

Revisjon 01.12.15.
Redaksjon: Styret NFGO 2015. Redaktør: Anne Dørum

1.1   Innledning/Bakgrunn
    1.1.1 Definisjon
    1.1.2 Histopatologi
    1.1.3 Forekomst
    1.1.4 Germinalcelletumorer
    1.1.5 Stromacelletumores
    1.1.6 Etiologi (epidemiologi)
    1.1.7 Risikofaktorer
1.2   Diagnostikk
    1.2.1 Symptomer
    1.2.2 Preoperative undersøkelser
    1.2.3 Differensialdiagnoser
1.3   Behandling
    1.3.1 Kirurgi ved germinalcelletumorer
    1.3.2 Kirurgi ved stromacelletumorer
    1.3.3 Kjemoterapi
    1.3.4 Germinalcelletumor stadium I
    1.3.5 Germinalcelletumor stadium II–IV
    1.3.6 Residiv av germinalcelletumorer
    1.3.7 Stromacelletumorer
    1.3.8 Residiv av stromacelletumorer
    1.3.9 Komplikasjoner
1.4   Oppfølging
1.5   Prognose
1.6   Kapittelforfattere
1.7   Referanser