Trofoblastsykdom

Revisjon 01.12.15.
Redaksjon: Styret NFGO 2015. Redaktør: Anne Dørum

1.1   Innledning/bakgrunn
    1.1.1   Definisjon
1.2   Forekomst
1.3   Risikofaktorer/årsaker
1.4   Inndeling
    1.4.1   Blæremola - Trofoblastsykdom med usikkert eller ukjent malignitetspotensiale
        1.4.1.1 Genetikk
        1.4.1.2 Histologi
    1.4.2   Maligne trofoblastsvulster
1.5   Stadier
    1.5.1   Spredningsmønster
1.6   Diagnostikk
    1.6.1   Undersøkelser/funn
1.7   Differensialdiagnoser
1.8   Behandling
    1.8.1   Behandling av mola
    1.8.2   Behandling av persisterende mola, invasiv mola, choriokarsinom
1.9   Komplikasjoner
1.10   Oppfølging etter behandling
    1.10.1   Graviditet etter trofoblastsykdom
1.11   Prognose
    1.11.1   Undersøkelser/funn
1.12   Kapittelforfattere
1.13   Referanser