Vulvacancer

Revisjon 01.12.15.
Redaksjon: Styret NFGO 2015. Redaktør: Anne Dørum

1.1   Bakgrunn
    1.1.1 Definisjon
    1.1.2 Forekomst
1.2   Etiologi og risikofaktorer
    1.2.1 Etiologi
    1.2.2 Risikofaktorer
    1.2.3 Spredningsmønster
1.3   Histologi
1.4   Diagnostikk
    1.4.1 Supplerende undersøkelser
    1.4.2 Symptomer
    1.4.3 Kliniske funn
1.5   Differensialdiagnoser
1.6   Stadier
1.7   Behandling, generelt
1.8   Behandling, vulva
    1.8.1 Primærtumor
    1.8.2 Stadium IA (lesjon <2 cm, stromal invasjon < 1 mm)
    1.8.3 Større enn stadium IA
    1.8.4 Inoperable tilfeller
1.9   Behandling, lymfeknuter
    1.9.1 Hovedprinsipper
      1.9.1.1 Sentinel node (SN)- vaktpostlymfeknute-teknikk
1.10   Adjuvant behandling
    1.10.1 Strålebehandling
    1.10.2 Medikamentell behandling
1.11   Behandling av recidiv
    1.11.1 Strålebehandling ved recidiv
    1.11.2 Palliativ strålebehandling
1.12   Malignt melanom
1.13   Sarkom
1.14   Bartholini karsinom (adenokarsinom)
1.15   Pagets sykdom
1.16   Prognose plateepitelkarsinom
    1.16.1 5-års totaloverlevelse
    1.16.2 Prognostiske faktorer
    1.16.3 5-års overlevelse ikke-plateepitel vulvacancer
1.17   Komplikasjoner
1.18   Psykoseksuelle aspekter
1.19   Oppfølging
    1.19.1 Individualiseres (alder og komorbiditet)
1.20   Kapittelforfattere
1.21   Referanser