Vulvar intraepitelial neoplasi (VIN)

Revisjon 01.12.15.
Redaksjon: Styret NFGO 2015. Redaktør: Anne Dørum

1.1   Bakgrunn
1.2   Definisjon
1.3   Forekomst
1.4   Etiologi
1.5   Risikofaktorer
1.6   Histologi
1.7   Diagnostikk
    1.7.1 Symptomer
    1.7.2 Kliniske funn
    1.7.3 Undersøkelser
1.8   Differensial diagnoser
1.9   Forebygging
1.10   Behandling
1.11   Komplikasjoner
1.12   Oppfølging
1.13   Prognose
1.14   Kapittelforfattere
1.15   Referanser