Akutte, sjeldne, alvorlige tilstander i graviditet og fødsel

Liv Ellingsen
Bjørg Lorentzen
Pål Øian
Per E. Børdahl
Christian Tappert
Anne Ragnhild Kjus
Torvid Kiserud
Iqbal Al-Zirqi