Bakterielle infeksjoner hos gravide

Babill Stray-Pedersen
Knut Hordnes

GBS – se ”Gruppe B streptokokker hos gravide og fødende”
Gonoré
Genital klamydiainfeksjon
Bakteriell vaginose
Streptokokk gruppe A infeksjon (GAS)
Listeriose
Toksoplasmose

Definisjon

Mange bakterier kan infisere fosteret via den gravide. Enkelte av bakteriene tilføres utenfra, mens andre tilhører kvinnens normale genitale flora. Bakteriene kan smitte fra mor til foster ved oppadstigende spredning fra vagina eller ved direkte kontaktsmitte fra en infisert fødselskanal. Enkelte infeksjoner spres fra mor til foster hematogent via placenta. Infeksjonene kan føre til sykdom både hos mor og barn. De kan øke risikoen for spontan abort, for tidlig vannavgang og fødsel, intrauterin vekstretardasjon, medfødte misdannelser og alvorlig fosterinfeksjon.