Endometriereseksjon/ endometrieablasjon

(Fjernelse eller destruksjon av livmorslimhinnen)

Marit Lieng

Indikasjon

 • Kraftige blødninger, ikke oppnådd ønsket effekt av medisinsk behandling

Hva er endometriereseksjon/endometrieablasjon?

 • Et instrument føres gjennom livmorhalskanalen. Ved endometriereseksjon fjernes livmorslimhinnen (“høvles bort”), ved endometrieablasjon ødelegges slimhinnen med varme eller på annen måte
 • Endometriereseksjon tar 10-25 minutter og utføres oftest i narkose
 • Endometrieablasjon tar få minutter og kan utføres i lokal bedøvelse
 • Vevet som fjernes ved endometriereseksjon undersøkes histologisk (mikroskopisk vevsundersøkelse)

Resultater og erfaringer

 • 80-90 % blir fornøyde med resultatet etter behandlingen
 • Blødningene forsvinner eller blir svært redusert
 • Ved utilstrekkelig effekt kan operasjonen gjentas eller livmoren fjernes

Komplikasjoner

Det kan en sjelden gang oppstå hull i livmoren (uterusperforasjon) under inngrepet. Oftest gror dette av seg selv, men dette kan kreve ekstra observasjon etter behandlingen. Ved endometriereseksjon kan det enkelte ganger blø kraftig ved slutten av prosedyren. Det legges da inn et kateter i livmoren som fjernes etter noen timer, eller dagen etter.

Forberedelser før inngrepet

Faste fra midnatt før inngrepet

Etter operasjonen

 • Utskrivelse samme dag. Ved komplikasjoner som hull på livmoren eller kraftig blødning etter prosedyren kan det bli nødvendig med innleggelse til neste dag
 • Det vil blø noe vaginalt etter prosedyren. Blødningene avtar mye i løpet av de første dagene, men kan vare i 4 uker etter behandlingen
 • Det er vanlig ved utflod de første 4 ukene etter behandlingen
 • Smerter er ikke vanlig. Smerter og feber er tegn på infeksjon. Ta da kontakt med sykehuset
 • Sykmelding 1-3 dager

Prevensjon

Etter inngrepet er muligheten for å bli gravid sterkt redusert. Hvis blødningene forsvinner, er inngrepet nesten å betrakte som sterilisering. Ved fortsatt blødning kan du bli gravid, og behov for prevensjon må vurderes. Spiral er nå uegnet som prevensjon.