Postmenopausal blødning

Marit Lieng
Kristine Aas-Eng
Anne Zandjani

Anbefalinger

 • Kvinner med postmenopausal blødning anbefales utredet med gynekologisk undersøkelse, transvaginal ultralydundersøkelse, cervixcytologi og endometriebiopsi.
 • Hovedmålet med utredningen ved postmenopausal blødning er å utelukke malign årsak til blødningene (5-10 % av kvinner med postmenopausal blødning har endometriecancer).
 • Hormonell substitusjonsbehandling kan forårsake postmenopausal blødning. Blødning som oppstår de første 3 månedene etter oppstart med hormonell substitusjonsbehandling kan observeres før eventuell utredning.

Søkestrategi

 • PubMed
 • Medline
 • The Cochrane Library (inkludert the Cochrane Database of Systematic Reviews)
 • Up to Date
 • Guidelines hos Royal College of Obstetrics and Gynaecology
 • The American Congress of Obstetricians and Gynecologists

Definisjon

Blødning fra genitalia hos postmenopausale kvinner (> 1 år etter siste menstruasjon).

Forekomst

Blødning forekommer hos omlag 10 % i en skandinavisk populasjon av postmenopausale kvinner (II)1. Forekomsten er høyest den første tiden etter menopause.

Etiologi/patogenese

De vanligste årsakene til postmenopausal blødning2 er:

 • Atrofiske slimhinner (59 %)
 • Endometriehyperplasi (10 %)
 • Endometriepolypp (9 %)
 • Cancer corporis uteri (5-10 %).
 • Blødning relatert til bruk av hormonell substitusjonsbehandling

Sjeldne årsaker til postmenopausale blødninger:

 • Myomer
 • Adenomyose (oftest under hormonell substitusjonsbehandling)
 • Cervixpolypp
 • Cervixcancer
 • Vaginalcancer
 • Tube- og ovarialcancer

Risikofaktorer

 • Overvekt (øker risiko for endometriehyperplasi og endometriecancer).
 • Hormonell substitusjonsbehandling.
 • Peroral østriolbehandling.

Utredning

Kvinner med postmenopausal blødning anbefales undersøkt innen 4 uker på grunn av høy risiko for endometriecancer (5-10 %) (II).

Primær utredning
Primær utredning av en kvinne med postmenopausal blødning bør inkludere anamnese, klinisk undersøkelse, transvaginal ultralydundersøkelse med evaluering av endometrietykkelse, cervixcytologi og endometriebiopsi (II)3.

Sekundær utredning
Ved gjentatte blødninger med normale funn ved primærutredning anbefales det at følgende videre utredning vurderes (II):

 • Gjentatt vaginal ultralyd eventuelt kombinert med installasjon av saltvann i livmorhulen (væskesonografi).
 • Gjentatt endometriebiopsi.
 • Diagnostisk hysteroskopi med biopsitagning.
 • Fraksjonert abrasio.

Risikoen for endometriecancer er lav ved endometrietykkelse < 4 mm4,7. Ved ikke-representative/usikre funn på endometriebiopsi kan årsaken til blødning være atrofisk endometrieslimhinne, men cancer bør utelukkes.

Differensialdiagnoser

Blødning fra urinveier eller tarm.

Behandling

Lokal østriolbehandling ved vaginal slimhinneatrofi (II)8. Justering eller seponering av hormonbehandlingen ved blødning relatert til hormonell substitusjonsbehandling. Behandling for øvrig avhenger av funn under utredningen. For anbefalinger av behandling ved endometriehyperplasi og endometriepolypp, se egne kapitler i veilederen. For behandling av maligne tilstander, se Veileder i gynekologisk onkologi.

Komplikasjoner

Avhenger av årsaken til den postmenopausale blødningen.

Referanser

 1. Astrup K, Olivarius Nde F. Frequency of spontaneously occurring postmenopausal bleeding in the general population. Acta Obstet Gynecol Scand 2004; 83:203.
 2. UpToDate Postmenopausal uterine bleeding.
 3. van Hanegem N, Breijer MC, Khan KS, et al. Diagnostic evaluation of the endometrium in postmenopausal bleeding: an evidence-based approach. Maturitas 2011; 68:155-64.
 4. Goldstein SR, Nachtigall M, Snyder JR, et al. Endometrial assessment by vaginal ultrasonography before endometrial sampling in patients with postmenopausal bleeding. Am J Obstet Gynecol 1990; 163:119–23.
 5. Varner RE, Sparks JM, Cameron CD, et al. Transvaginal sonography of the endometrium in postmenopausal women. Obstet Gynecol 1991; 78:195–9.
 6. Granberg S, Wikland M, Karlsson B, et al. Endometrial thickness as measured by endovaginal ultrasonography for identifying endometrial abnormality. Am J Obstet Gynecol 1991; 164:47–52.
 7. Gull B, Karlsson B, Milsom I et al. Can ultrasound replace dilation and curettage? A longitudinal evaluation of postmenopausal bleeding and transvaginal sonographic measurement of the endometrium as predictors of endometrial cancer. Am J Obstet Gynecol 2003; 188:401-8.
 8. Suckling JA, Kennedy R, Lethaby A, et al. Local oestrogen for vaginal atrophy in postmenopausal women. Cochrane Database of Syst Rev 2006, 4. Art. No.: CD001500. DOI: 10.1002/14651858.CD001500.pub2.