Premenstruell tensjon (PMS)

Kari Anne Trosterud
Randi Aarøy Lundgren
Unni Larsen

Anbefalinger

Anbefales
SSRI (selektiv serotonin-reopptakshemmere) er best dokumentert, god effekt også på somatiske symptomer; det er effekt når det er gitt syklisk med oppstart 10 dager før forventet mens, men også effekt ved kontinuerlig regime. For eksempel fluoksetin (Fluoxetin®)10 mg1,3,6,7,8,9.

Foreslår

 • P-piller, eller langsyklus regime med p-piller2,5,7.
 • Små studier viser effekt av hormonspiral4,5
 • GnRh -agonister, god effekt (<75 %) kan ikke brukes alene over tid(I). «Add-back»med østrogen i lave doser og syklisk gestagen opphever delvis effekten5,7
 • Lavdose GnRh-agonist, 100µg intranasalt daglig har effekt bortsett fra mastalgi 5,7
 • Spironolakton (Aldactone®, Spirix®) 100 mg fra 14. dag i menstruasjonssyklus og fram til menstruasjon har god effekt på oppblåsthet og mastalgi, også de affektive plagene1,5,7
 • Magnesium har effekt på væskeretensjon5,7
 • Vitamin B6 (Pyridoksin) har mulig effekt i metanalyser. Effekt ikke doseavhengig, tilstrekkelig med 50-100 mg daglig. (Større doser kan gi alvorlig bivirkninger over tid)5,7
 • Vitamin E mulig effekt5,7

Foreslår ikke

 • Diuretika har ingen dokumentert effekt
 • Progesteron eller progesteronkrem, har ingen dokumentert effekt4
 • Nattlysolje (engelsk Primerose oil), inkonsistente resultater. Metanalyser har ikke dokumentert effekt bortsett fra syklisk mastalgi5
 • Østrogentilskudd 100 µg plaster to ganger ukentlig og syklisk gestagentilskudd fra 17.-26.dag (I). (Bivirkninger av gestagentilskuddet, relativt kostbart)5
 • Ekstirpasjon av uterus og begge adnex + HRT inklusive testosteron. Det presiseres at det på forhånd bør prøve GnRH -agonist med add-back5
 • Plaster og hormonspiral i kombinasjon, ikke dokumentert. Sekvensplaster kan forventes å gi tilsvarende effekt, dokumentasjon mangler

Søkestrategi

 • Pyramidesøk
 • Up To Date
 • Medline
 • Greentop
 • The Cochrane Library
 • BMJ Best Practice.

Definisjon1,3,5,6,7,8,9

 • Symptomene er ikke definert, men typiske symptomer forefinnes
 • Individuelt hvor mange symptomer den enkelte har
 • Fysiske og psykologiske symptomer er viktig
 • Symptomene opptrer i lutealfasen
 • Symptomene forsvinner i løpet av menstruasjon
 • Det må være en symptomfri uke mellom menstruasjon og ovulasjon
 • Symptomene må kartlegges over flere sykler
 • Symptomene er ikke en forverrelse av en underliggende psykologisk, fysisk eller annen kronisk tilstand
 • Symptomene fører til betydelig nedsatt funksjonsevne
 • Typiske symptomer:
  • Affektive, irritabilitet, angst, depresjon, humørsvingninger, nedsatt kontroll, problemer i sosiale relasjoner, følelse av tap av kontroll, tretthet.
  • Kognitive, nedsatt konsentrasjonsevne.
  • Somatiske, oppblåsthet, mastalgi, generelle smerter, vektøkning, øket appetitt
 • Mindre fysiske og emosjonelle forandringer premenstruelt oppleves av 80-95 % av normale kvinner, men kvalifiserer ikke for diagnosen3,5,7,9,10

Forekomst

 • Vanligst fra 30-40 års alder.
 • Hos 5-8 % signifikant forverring av livskvaliteten5

Etiologi

 • Ukjent, sannsynlig avvikende respons på normal ovarialfunksjon, trigget av fluktuasjon av kjønnshormoner, og forsvinner i menopause. Det er ikke hormonell ubalanse2
 • Det er vist at kjønnshormoner påvirker serotonintransmisjon i hjernen i dyreforsøk
 • En annen neurotranismitter som er blitt koblet til PMS er den inhibitoriske aminosyre GABA

Diagnostikk

 • Symptomene opptrer opptil 2 uker før menstruasjon i de fleste menstruasjonssykler
 • Forsvinner kort tid etter menstruasjon starter, og er fraværende mesteparten av den midtfollikulære fasen
 • Assosiert med nedsatt funksjonsevne i daglige gjøremål og/eller sosiale relasjoner og/eller forårsaker lidelse, emosjonelle eller fysisk distress
 • Den menstruasjonsrelaterte syklisiteten med tilstedeværelse i lutealfasen og fravær i den midt follikulærfasen er dokumentert ved gjentatte observasjoner av en lege og/eller daglig monitorering utført av pasienten
 • Symptomene er ikke forverring av andre mentale, fysiske eller kroniske tilstander. PMS kan opptre samtidig3,5,7

Risikofaktorer

 • Symptomene blir feiltolket med andre tilstander

Behandling

 • Se anbefalinger

Oppfølging

 • Kontroll av behandling etter minimum 3 måneder
 • Seponer hvis ingen eller liten effekt
 • Plagene avtar mot menopause
 • Velg alternativ etter de mest plagsomme symptomer, dra nytte av placeboeffekten
 • Start trening, stressreduksjon

Komplikasjoner

 • Preparatbivirkninger, se felleskalogteksten
 • Familiære konflikter
 • Redusert arbeidsevne.
 • Suicidalitet.

Referanser

 1. Shaughn O`Brien, Lorraine Dennerstein Diagnosis and management og premenstrual disorders. BMJ 2011,342:1136/bmj.d2994
 2. L M Lopez, A. Kaptein, F.M. Helmerhorst: Oral contraceptives containing drospirenone for PMS. Cochrane review 2012
 3. J. Marjoribanks, J. Brown, P.M.S. O'Brien, K. Wyatt: SSRI for PMS. Cochrane 7. June 2013.
 4. O. Ford, A. Lethaby, H. Roberts, B.W.J Mol: Progesterone for PMS.Cochrane 14 March 2012
 5. Dr Kimberly Ann Yonkers, Prof PM Shaughn O`Bríen, Prof Elias Eriksson The Lancet vol 371,1200-1210 april 08. Premenstrual syndrome.
 6. J Majoribanks, J Brown, O`Brien PMS, Wyatt K .Cochrane Review 2013 Issue 6
 7. Tracy Nevatte, Shaughn O`Brien Torbjørn Backstrøm, Candace Brown, Lorraine Dennerstein, Jean Endicott, Ellen W Freeman, consesusgroup of the International Society for Premenstrual Disorder. ISPMD consensus on the management of premenstrual disorder .Womens Mental Health aug2013 Vol16, Issue 4pp279-291
 8. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) Green-Top Giudeline no 48December 2007
 9. Naheed B, O`Brien PMS, Uthman OA, OMahony F. Reprint Cochrane protocol 3013 Issue 4
 10. Ellen W Freeman Ph.D, Steffanie M Halberstadt M.S, Karl Rickels, M.D, Julie M. Legler, ScD, Hui Lin M.S. Mary D. Sammel Sc.D. Core, Journal of Womens Health Vol 20 No 1 2011. Symptoms that Discriminate Premenstrual Syndrome