Nettredaktør

Nettredaktøren har møte- og talerett ved styrets møter. I saker som vedrører publikasjonene har redaktørene forslagsrett. Redaktørene og redaksjonen oppnevnes av styret for 4 år.

Har du informasjon om kurs og møter, eller annen informasjon som du ønsker å publisere på Norsk Gynekologisk Forenings hjemmeside, ta kontakt med nettredaktør: Renate Torstensen

If you have any information regarding courses & meetings or articles that you would like to post on the Norwegian Society of Gynaecology & Obstetrics´homepage, kindly contact the webmaster: Renate Torstensen

Dr.Pooja Parashar, avtalespesialist
Nettredaktør 2010-2014Dr. Mette Løkeland, Gynekolog Bergen
Nettredaktør 2010-2016

 

Nettredaktør 2017-2019
Tina Tellum, Gynekolog Oslo

Nettredaktør 2019-
Renate Thorstensen

Les også