Gynekologen

Redaktør og mandat

tittelbilde gynekologen

Redaktør:
Jenny Alvirovic (Overlege OUS)

Redaksjonsmedlemer:
Renee Waage (LIS Bodø), Irina Eide (PSL Bodø), Magne Halvorsen (SSA Arendal), Espen Berner (Overlege OUS)

Sist oppnevnt: 2017

Funksjonstid: 2 år

Mandat: Ikke formalisert.
Gynekologen er et uavhengig tidsskrift. Meninger og holdninger avspeiler ikke nødvendigivs den offisielle holdning til styret i NGF eller Dnlf. Signerte artikler står for forfatterenes egen regning. Kopiering av artikler kan tillates etter kontakt med ansvarlig redaktør og oppgivelse av kilde. 

Materiellfrister for redaksjonelt innhold 2017:
nr. 2: 1. mai
nr. 3: 1. september
nr 4: 1. november 

Les også