Kvalitetsutvalget

Kvalitetsutvalget er ansvarlig for foreningens Veileder Gynekologi og Fødselshjelp. 

Her kan medlemmer av Norsk gynekologisk forening kontakte kvalitetsutvalget med forslag til endringer av kapitlene og forslag til nye kapitler i foreningens veileder.

Utvalget er ikke organet for å svare på vanlige faglige forespørsler, råd eller veiledning. 

Slike henvendelser BLIR IKKE besvart.

Medlemmer:

Leder av utvalget:
Anne Cecilie Hallquist (PSL), Oslo

Jørg Kessler,
Heidi Frostad Sivertsen,
Kathrine Woie (NFGO)
Anne Flem Jacobsen

Sist oppnevnt (og konstituert): 2016
Funksjonstid: 4 år.


Mandat: ikke angitt

ÅRSRAPPORTER FOR KVALITETSUTVALGET

Årsrapport for 2016

Les også