Fosterovervåkning

Her finner du informasjon rundt temaet FOSTEROVERVÅKNING UNDER FØDSELEN.

CTG i kombinasjon med ST analyse av foster EKG (STAN®) er i dag den mest brukte metoden for overvåkning av risikofødsler i Norge. Riktig bruk av metoden krever kontinuerlig oppdatering og læring.

Denne websiden skal være et nyttig redskap i denne læringsprosessen. Her finnes bl. a. informasjon om:

  • Nasjonal referansegruppe for fødselsovervåkning
  • Vitenskapelige publikasjoner om emnet
  • Syre base analyse i navlesnoren ved fødsel

Videre kan kasus i relasjon til fødselsovervåkning sendes til vurdering i referansegruppen her.

Jørg Kessler (e-mail: jorg.kessler@kk.uib.no)

Nasjonalt erfaringsmøte for fosterovervåkning på Akershus Universitetssykehus 13.09.19

Detaljer og påmelding se denne linken.

 

Størst er ikke alltid best...

Les alt om kurstilbudet her

FIGO reviderte sin CTG fortolkning og klassifikasjon i 2015. Her kan du lese hvorfor referansegruppen for fosterovervåkning anbefaler ingen endring av gjeldende klassifikasjon.