- Jeg har vært engasjert i fagmedisinsk arbeid siden 2000. Jeg kommer fra en aktiv fagmedisinsk forening, hvor jeg ble valgt til leder i 2005. Samme år ble jeg valgt inn i FaMe, fagaksens landsstyredelegasjon, sier Cecilie Risøe, seksjonsoverlege, kardiologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

20-26. januar 2019

Årsmøtet avholdes som vanlig under årets Høstmøte og er i år Fredag 19. oktober kl. 12.15. Vanlige årsmøtesaker. Øvrige saker som ønskes behandlet meldes styret innen 12.9.2018.
Styret.

Vi ønsker med dette velkommen til årets faglige oppdatering i generell indremedisin. I år som i fjor er høstmøtet på Hotel Bristol i Kristian IV gate, sentralt i Oslo. Etter tidligere tilbakemeldinger starter vi litt senere, slik at det blir greiere å reise inn til byen før møtestart. Møtestart er kl 09.00 begge dagene.

Ingen aktiviteter funnet

Her finner du kurs relatert til indremedisin.

Legeforeningen har utviklet flere nettkurs som er aktuelle for indremedisin.

Hematolog. Gastroenterolog. Nefrolog. Lungelege. Infeksjonsmedisiner. Kardiolog.

 

  • Fremmer indremedisinens plass i norsk helsevesen
  • Er en aktiv deltager i den politiske debatt i Legeforeningen og i samfunnet
  • Har Høstmøtet som sin viktigste samlingsplass for medlemmene
  • Trenger aktive medlemmer og tillitsvalgte i alle deler av landet
  • Bruker sin nettside på www.legeforeningen.no aktivt
  • Enhver indremedisiner burde være medlem hos oss - er du?

Bli medlem

Helse- og omsorgstilbud for leger
Legeforeningen har etablert et landsdekkende kollegialt helse- og omsorgstilbud som kan benyttes av alle leger. Les mer