Julehilsen fra Telemark

Det er julestemning med hvit snø, julepyntete gater, planlegging av julemat og gaver. I år er det min tur til å være på jobb julaften, og over hele Norge er indremedisinere på vakt gjennom hele høytiden. For pasienter som blir akutt syke i høytiden er dyktige kolleger på plass landet rundt. En ekstra julehilsen og takk til dere alle!

Stor takk også til Høstmøtekomitéen ved Rune Isene, Trond Vartdal og Maya Bass! Takk til alle deltakere for gode diskusjoner og stort frammøte. Høstmøtet 2013 føyet seg inn i rekken av vellykkete møter! NIF inviterer alle medlemmer uten påmelding, og det er gratis å komme. Det er en spennende måte å arrangere møter på! Har vi nok stoler, har vi bestilt passe mye mat? Kommer det noen nye ansikter, ser vi igjen gamle kjente? Feber av ukjent årsak var et vellykket tema, og viste bredden i de indremedisinske fagene på en glitrende måte! Flere av foredragsholderne signaliserte behovet for den generelle indremedisiner i utredningen av slike sammensatte tilstander, de fikk ekstra applaus! Faglige innlegg fra grenforeningene fredag viste både historien og spennvidden i faget. Vi fikk høre om gastrinblokkerende behandling, ”magicapper” for å finne retningslinjer innen antikoagulasjon, antibiotikavalg, testing av flytoleranse hos KOLS-pasienter m.m. Jeg vil takke alle inviterte foredragsholdere for meget godt forberedte og fremførte foredrag med interesse for den generelle indremedisiner. Jeg gleder meg allerede til neste års Høstmøte!

Takk til det nye styret – både de som tok gjenvalg og de som er nye. Vi stiller opp og ”fører stafetten videre” til 2015. Tusen takk til årsmøtet for tillit og gjenvalg, jeg går nå inn i min siste 2-års periode som leder for denne flotte foreningen. Årsmøtet i år hadde også viktige meningsytringer om fremtidig spesialitetsstruktur, med en meget klar anbefaling om å videreføre dagens ordning. Dersom det ikke går, var årsmøtet positiv til å utrede en ny hovedspesialitet innen generell indremedisin og mottaksmedisin. Jeg er glad for at NYI (norske yngre indremedisinere) er godt etablert, de vil få store oppgaver i de nærmeste årene.

Årets høstmøte tok opp igjen en tidligere programpost og fikk til en god helsepolitisk debatt om styring av sykehusene. Panelet inneholdt både en tidligere sykehusdirektør, en profilert helseaksjonsleder, en stortings- representant fra Ap og en helsetjeneste- forsker som hadde byttet arbeidsplass til sykehusstab. Det var ulike meninger både om problemforståelsen og løsningsforslagene, og evne til å formulere dette svært tydelig. Forslag til tema for neste års debatt mottas med takk – årets debatt var definitivt meget engasjerende. De fagmedisinske foreningene skal ikke være partipolitiske eller gå i veien for tillitsvalgte. Men vi forsøker å legge til rette for debatter og engasjement til beste for pasienter med indremedisinske sykdommer. I dette inngår også diskusjoner om ledelse, utdanning, spesialitetstruktur og oppgavedeling som naturlige temaer. Jeg tar gjerne tilbakemelding på om debatt passer inn i høstmøtet – eller om vi skal tenke mer i retning av postersesjoner, flere/kortere presentasjoner eller bare debatter om rendyrkete faglige uenigheter?? Forslag mottas!

Spesialitetsstrukturen vil prege arbeidet i NIF også i neste periode. Hvis Helsedirektoratet får gjennom sitt forslag vil indremedisin og mottaksmedisin bli en ny hovedspesialitet. Da må krav, målbeskrivelse og stillinger til denne spesialiteten utformes. Vi må avklare hvor mye kardiologi, endokrinologi, lungemedisin, nyremedisin etc etc som en generell indremedisiner må beherske. Hvor skal grensen gå mellom generell indremedisin og de nye hovespesialitetene i nyre, lunge, hjerte, infeksjon? Dette er et omfattende arbeid som jeg håper alle medlemmer i NIF engasjerer seg i og mener noe om!

God jul og godt nytt år!

Mer om emnene