Nettkurs for indremedisin

Legeforeningen har utviklet flere nettkurs som er aktuelle for indremedisin.

Etiske dilemma

Kurset er godkjent med 18 timer i videre- og etterutdanningen. Etiske spørsmål oppstår i daglige møter mellom lege og pasient. Kurset omhandler blant annet medisinsk etikk, pasientautonomi og tvang, etiske dilemma ved livets slutt og hensynet til pasient versus fellesskapet.

 

Utfylling av dødsattester

Legeforeningen har fornyet nettkurset om hvordan legeerklæringer om dødsfall, også kaldt dødsattester, skal fylles ut. Kurset er godkjent med tre valgfrie kurstimer. Erfaringer viser at den grunnleggende forståelsen for hvordan attesten skal fylles ut og hvorfor, ofte mangler. Legeerklæringene om dødsfall er den viktigste informasjonskilden for Dødsårsaksregisteret. Det er derfor svært viktig at meldingen blir utfylt så korrekt som mulig. Kurset er kasuistikkbasert og består av fire moduler som tar for seg selve dødsattesten, melding til politiet, melding av medisinske forhold og obduksjon.

 

Nettkurset Overvekt, fedme og fedmekirurgi

Kurset er godkjent med 4 timer i etter- og videreutdanningen. Kurset er laget med allmennleger som hovedmålgruppe, men er også godkjent i videre- og etterutdanningen i indremedisin, generell kirurgi, gastrokirurgi, fordøyelsessykdommer, psykiatri, fysikalsk medisin og rehabilitering samt endokrinologi.

Kurset er tverrfaglig og vil gjøre kursdeltakeren bedre i stand til å samarbeide med andre faggrupper om oppfølging av disse pasientene. Kurset tar utgangspunkt i kasuistikker og omhandler blant annet utredning, behandling, indikasjon for operasjon, de ulike fedmekirurgiske inngrep, postoperativ oppfølging, endringsmotivasjon og endringer i selvbildet ved vektnedgang. Hos pasienter med sykelig fedme er forekomsten av psykiske lidelser høy og hos pasientgruppen som gjennomgår bariatrisk kirurgi er forekomsten svært høy. Kurset er tverrfaglig og vil gjøre kursdeltakeren bedre i stand til å samarbeide med andre faggrupper om oppfølging av disse pasientene. Kurset tar utgangspunkt i kasuistikker og omhandler blant annet utredning, behandling, indikasjon for operasjon, de ulike fedmekirurgiske inngrep, postoperativ oppfølging, endringsmotivasjon og endringer i selvbildet ved vektnedgang.

 

Grunnkurs i hjertesykdommer -
40 kurstimer

Grunnkurset er obligatorisk i spesialiteten. Kursdeltakere gjennomfører tredagers forberedende nettkurs. Nettkurset består av 25 artikler og 7 e-læringsmoduler, samt forberedelse av kasuistikk som skal presenteres på samlingen. Deltakerne oppfordres til å samarbeide om kasuistikkene. Samlingen går over to dager og avholdes hver høst i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim.

 

Grunnkurs i fordøyelsessykdommer -
30 kurstimer

Grunnkurset er obligatorisk i spesialiteten. Kursdeltakere gjennomfører tredagers forberedende nettkurs. Nettkurset består av 27 e-læringsmoduler, samt forberedelse av kasuistikk som skal presenteres på samlingen. Deltakerne oppfordres til å samarbeide om kasuistikkene. Samlingsdagen arrangeres i juni og desember hvert år i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim.

Ved spørsmål om nettkurs, ta kontakt med nettkurs@legeforeningen.no

Gå til nettkursportalen:

Som medlem

Ikke-medlem


Du kan også kontakte oss pr. e-post, nettkurs@legeforeningen.no

____________________________


Se kurskatalogen for andre kurs i indremedisin

 

Mer om emnene