16th European Congress of Internal Medicine i Milano (ECIM)

Den 16. Europeiske Indremedisinske Kongress går av stabelen 31. august – 2. september i år.

Norsk indremedisinsk forening dekker kursavgift, reise og opphold til ECIM i Milano. Det er ønskelig at søker har sendt inn et «abstract» til konferansen (vanligvis aksepteres også interessante kasuistikker), men dette er ikke et absolutt krav. Frist for innsendelse av abstract er 26 april.

NB! Søknadsfrist til NIF er 1. mai. Om du ønsker å delta, send en mail til martine.marcussen@gmail.com med CV og begrunnelse.

Lenke til kongressens nettside

Mer om emnene