Indremedisinsk høstmøte 2018

Velkommen til høstmøte for Norsk Indremedisinsk forening.

Torsdag 18.oktober

Tema: Akutt indremedisin og intensivmedisin
Tid: 09.00 - 16.15
Lunsj kl. 12.50 - 13.40
Kveldsarrangement for leger i spesialisering (LIS) kl. 16.30 - 18.00

Foredrag:

Tid Navn, arbeidssted Tittel
09.00 - 09.05 Maya Bass, Trond Vartdal Velkommen
09.05 - 09.45 Øyvind Lie, OUS Rikshospitalet Hjertestans hos idrettsutøvere
09.45 - 10.00 PAUSE  
10.00 - 10.40 Sigrid Beitland, OUS Ullevål Intensivbehandling av sepsis
10.40 - 11.10 Steinar Skrede, Haukeland sykehus Empirisk antibiotikabehandling i en tid med økende resistens
11.10 - 11.25 PAUSE  
11.25 - 12.05 Anders Jørgensen, OUS Rikshospitalet Endokrin svikt ved immunterapi
12.05 - 12.50 Dag Jacobsen, OUS Ullevål Forgiftninger
12.50 - 13.40 LUNSJ  
13.40 - 14.10 Dag Jacobsen, OUS Ullevål Akuttmedisin og mottaksmedisin – ny medisinsk spesialitet
14.10 - 14.50 Hege Ihle-Hansen, OUS Ullevål og Guri Hagberg, Bærum sykehus Akutt hjerneslag
14.50 - 15.00 PAUSE  
15.00 - 15.35 Håvard Sæverud, OUS Ullevål NIV ved akutt på kronisk respirasjonsvikt
15.35 - 16.15 Knut-Erik Hovda, OUS Ullevål Metabolsk acidose og toksiske alkoholer
16.30 - 18.00 EGET MØTE FOR LIS Bristol Grill

Se hjemmesidene til Norsk indremedisinsk forening for oppdatert program

Fredag 19.oktober

Tema: Faglige nyheter fra grenforeningene
Tid: 09.00 - 16.00
Lunsj kl. 13.00 - 13.45

Foredrag:

Tid Navn, arbeidssted Tittel
09.00 - 09.05 Maya Bass, Trond Vartdal Velkommen
09.05 - 09.45 Siri Rostoft, OUS Ullevål Vurdering av skrøpelighet hos eldre pasienter - hvorfor og hvordan?
09.45 - 10.25 Helga Skaare, AHUS Hjemme-hemodialyse
10.25 - 10.40 PAUSE  
10.40 - 11.20 Grete Åstrøm Ueland, Haukeland sykehus Binyreincidentalom og autonom cortisolsekresjon, skal vi bry oss?
11.20 - 11.35 PAUSE  
11.35 - 12.15 Bjørn Waagsbø, St.Olavs hospital Antibiotikastyring
12.15 - 13.00 ÅRSMØTE NORSK INDREMEDISINSK FORENING Kåre Birkeland m.fl.
13.00 - 13.45 LUNSJ  
13.45 - 14.25 Ole Darre-Næss, Bærum sykehus og OUS Rikshospitalet Endoskopiskolen
14.25 - 14.40 PAUSE  
14.40 - 15.20 Hanne Sorger, Helse Nord-Trøndelag Levanger Guidet bronkoskopi ved perifere tumores
15.20 - 16.00 Cedric Davidsen, kst overlege, hjerteavdelingen, Haukeland Sykehus Behandling av kardiogent sjokk i 2018
16.00 AVSLUTNING  

Mer om emnene