Indremedisinsk sommerskole 2017

European school of internal medicine (ESIM) 2017 er lagt til Ede som ligger midt i Holland øst for Utrecht, 25. juni – 1. juli.

Hovedformålet for organisasjonen er å gi unge indremedisinere medisinsk videreutdanning av god kvalitet. I tillegg er det et forum for likesinnede for utveksling av erfaringer og utvikling av kjennskap og vennskap på kryss av landegrenser.

Det overordnede tema for samlingen er harmoni og det blir fokusert spesielt på;

  • Delt ansvar i forbindelse med avgjørelser/beslutninger
  • Harmonisk multidisiplinært arbeid
  • Klinisk drøfting
  • Basale medisinske problemstillinger
  • Pasient behandling i en virtuell verden

Det mest interessante med samlingene er deltagernes egne «case presentations» om et pasientforløp. Kurset teller som valgfritt kurs og norsk indremedisinsk forening sponsrer turen og oppholdet for to deltakere. Se hjemmesiden under for mer informasjon.

NB! Søknadsfrist til NIF er 20. april. Om du ønsker å delta, send en mail til martine.marcussen@gmail.com med CV og begrunnelse.

Lenke til skolens nettsted

Mer om emnene