Vi lyser ut reisestipender til indremedisinske konferanser

Søknad om reisestipend til Norsk Indremedisinsk Forening (NIF) skal innholde motivasjonsbrev, CV og kostnadsoverslag (registrering, reise og overnatting). Uttalelse fra veileder skal vedlegges for LIS. Deltagere som sender inn abstrakt blir prioritert. Søknad sendes til v.sarna@hotmail.com.

MIRCIM - Krakow, Polen, 10 - 12.5.2018

Dette er et McMaster drevet kurs med en rekke topp forelesere fra Canada og andre land. Nettsted: www.mircim.eu.
Kasuistikk-konkurranse frist: 15.3.18
Søknadsfrist til NIF: 1.3.18 

ECIM - Wiesbaden, Tyskland, 30.8 - 1.9.2018

ECIM konferansene arrangeres av European Federation for Internal Medicine og går på rundgang i Europa. Topp faglig nivå. 
Nettsted: https://ecim2018.eu/.
Abstract frist (inkludert kasuistikk): 25.4
Søknadsfrist til NIF: 15.6.18

World Congress of Internal Medicine 2018, Cape Town, Sør Afrika, 18.10 - 21.10.18
Nettsted: http://www.wcim2018.com/
Abstract frist: 28.2
Søknadsfrist til NIF: 15.06.18

ACP - Philadelphia, USA, 11.04, 2019 - 13.4.2019 (+ forkurs)
Nettsted: https://annualmeeting.acponline.org/
Søknadsfrist til NIF: 15.1.19

Mer om emnene