Velkommen til Indremedisinsk høstmøte 18.-19. oktober 2018

Vi ønsker med dette velkommen til årets faglige oppdatering i generell indremedisin. I år som i fjor er høstmøtet på Hotel Bristol i Kristian IV gate, sentralt i Oslo. Etter tidligere tilbakemeldinger starter vi litt senere, slik at det blir greiere å reise inn til byen før møtestart. Møtestart er kl 09.00 begge dagene.

  • Faglig påfyll
  • Akutt indremedisin og intensivmedisin
  • Alle indremedisinske subspesialiteter
  • 15 tellende kurstimer i indremedisin og allmennmedisin
  • Gratis lunsj

Se detaljert program

Foredragsholdere

I disse tider, når spesialistutdanningen nærmest er blitt et studium i seg selv, forsøker vi å lage et møtepunkt med et bredt indremedisinsk miljø. Vi håper at programmet gjenspeiler dette, og vi har derfor inviterert foredragsholdere fra alle indremedisinske spesialiteter. Indremedisinsk høstmøte er et nasjonalt møte, og ambisjonen er å rekruttere foredragsholdere og møtedeltakere fra hele landet. I praksis er dette utfordrende, men vi håper å kunne dekke store deler av landet.

Torsdagen

Torsdag er det foredrag rundt et sentralt tema: "Akutt- og intensivmedisin". Vi møter kritisk syke pasienter i akuttmottakene og på de medisinske overvåkningsavdelingene. Faget er i stadig utvikling, og denne dagen får man mulighen til å oppdatere seg på både nye og kjente problemstillinger innen akuttmedisinen.

Fredagen

Fredagen er som tidligere forbeholdt nyheter fra de ulike grenspesialitetene. De tradisjonelle 8 grenene er invitert til å presentere høyaktuelle saker fra sitt eget fag. Det kan være nye retningslinjer, behandlingsmetoder eller andre spennende nyvinninger innenfor de ulike fagfeltene.

Uformelt treff i Bristol grill

Etter det faglige programmet er over på torsdag, ønsker Høstmøtekomiteen og «Norske Yngre Indremedisinere» (NYI) velkommen til et uformelt treff i Bristol grill, med mat og drikke. Møtet er åpent for alle leger i spesialisering. Programmet er ganske løst. Det vil bli gitt en status på utdanningen av indremedisinere i Norge. Men utover det, er tanken at dette blir en mulighet til å treffe kolleger i spesialisering i indremedisin.

Faglig "påfyll"

Indremedisinsk høstmøte skal være en arena for faglig "påfyll" og hyggelig sosialt samvær med kolleger fra hele landet. Drømmen er at representanter fra alle landets sykehus og helseregioner møtes på Hotel Bristol i Oslo i uke 42 – hvert år. Hold av datoene – høstmøtet kommer til å være i uke 42 hvert år.

Husk at både indremedisinere og allmennmedisinere får 15 tellende kurstimer ved å delta på hele høstmøtet!

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen, både spesialister, leger i spesialisering og allmennmedisinere! Det er ingen påmelding, men vi vil be om en slags påmelding til arrangementet for leger i spesialisering på torsdag ettermiddag, for å beregne mat.

Vennlig hilsen Høstmøtekomitéen,
Trond Vartdal, Cecilie H. Nordmo og Maya Bass

Mer om emnene