Styret

member

Kåre Inge Birkeland

Leder
Arbeidssted: Medisinsk klinikk - OUS
Telefon: 92830675

member

Knut Erik A. Lundin

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Elisabeth Kleivhaug Vesterbekkmo

Medlem
Arbeidssted: St. Olavs Hospital HF

member

Vikas Kumar Sarna

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Stephen Hewitt

Medlem
Arbeidssted: Medisinsk klinikk - OUS

member

Bjørn Jørgensen

Medlem
Arbeidssted: Klinikk Drammen sykehus

member

Trond Vartdal

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

Mer om emnene