Nr. 1/2014

Fagartiklene tar denne gangen blant annet for seg aminoglykosider og sepsisanbefalinger, råd for riktig bruk av Direktevirkende perOrale AntiKoagulantia (DOAK), og akutt funksjonssvikt hos eldre. Temaet er nyre, og artiklene gjelder blant annet kronisk nyresykdom, lipdisenkende behandling, og arvelige nyresykdommer.

Faste spalter
Redaktøren
Leder

Fagartikler
Omtale av artiklene ved Ole Kristian H. Furulund
Aminoglykosider og norske anbefalinger for behandling av sepsis
8 råd for å sikre riktig bruk av Direkte virkende perOrale AntiKoagulantia (DOAK)
Rødt kjøtt og kardiovaskulære sykdommer
Akutt funksjonssvikt - et vanlig klinisk problem hos eldre pasienter

Tema - Nyre
Omtale av temaartiklene ved Einar Svarstad
Kronisk nyresykdom, risiko og henvisningspraksis
Lipidsenkende behandling hos personer med nedsatt nyrefunksjon
Hypertensjon og nyresykdom hos gravide
Ny innsikt i prognose ved de vanligste former for glomerulonefritt
Arvelige nyresykdommer

Foreningsnytt
Oslo 2014: Ny studieplan for medisinstudiet i Oslo
Nytt fra Europeean Federation of Internal Medicine (EFIM) og The Foundation for the Development of Internal Medicine in Europe
ESIM winter school 2014 i Saas Fee
"Advances in IBD 2013" - kongressrapport fra Miami
Bokanmeldelse: Endokrinologi - En medisinsk lærebok