Nr. 2/2014

Tema for denne utgaven av Indremedisineren er hjerneslag. Fagartiklene tar for seg kardiorenalt syndrom og arvelig hjertearytmisyndromer.

Faste spalter
Redaktøren
Leder

Fagartikler
Omtale av artiklene
Arvelig hjertearytmisyndrom
Kardiorenalt syndrom - viktige aspekter for indremedisinere
FDIME Invites Applications for Research Grants for the study of Rare Diseases in Adults

Tema - Hjerneslag
Indremedisineren i morgendagens slagbehandling
Hjerneslag - spennende utfordringer - vårt ansvar
Behandling av hjerneslag starter idet helsevesenet varsles; fokus på logistikk, diagnostikk og akutt behandling
Behandling og rehabilitering i den akutte fasen av hjerneslag
Sekundærprofylakse etter hjerneslag - kunnskapsgrunnlaget for hvordan forebygge nye vaskulære hendelser
Forskning, kompetanse og kvalitetsregister - viktige for god slagbehandling

Debattinnlegg
Hjerneslagbehandling i slagenheter i Norge

Foreningsnytt
American College of Physicians - Orlando 10. - 12. april 2014
Hva vil det si å være spesialist i indremedisin?
Symposium om familiær hyperkolesterolemi
Bokanmeldelse: Medicinsk kompendium, 18. utgave 2013
Indremedisineren ønsker flere medlemmer i redaksjonen!