Nr. 2/2017

S. aureus blodbaneinfeksjon - hvilken rolle spiller bakteriene? Akutt reversering av dabigatran med antidot. Kronisk nyresykdom og forstyrrelser i kalsium- fosfatomsetningen. Blodutstrykningsaften i Tromsø.

Faste spalter
Redaktøren
Leder

Fagartikler
Omtale av fagartikelene
S. aureus blodbaneinfeksjon - hvilken rolle spiller bakteriene?
Ernæring, helse og folkesykdommer
Akutt reversering av dabigatrans antikoagulerende effekt med antidotet idarusizumab
Kronisk nyresykdom og forstyrrelser i kalsium- fosfatomsetningen
Faktorer assosiert med forlenget sykehusinnleggelse ved akutt forverring av kronisk obstruktiv lungesykdom
Kardiogent sjokk - patofysiologi og behandling

Selskapspresentasjon
Rennesanse for klinisk fysiologi?

Foreningsnytt
Indremedisinsk høstmøte 2017
Allsidig kommandør
Fremtidens legespesialister og deres akademiske kompetanse
Blodustrykningsaften i Tromsø