Nr. 3/2017

Temanummer om elektrolyttforstyrrelser. Les blant annet om hyponatremi, patofysiologi, diagnostikk og behandling; binyrebarksvikt, årsak, diagnositikk og behandling; samt elektrolytt- og osmolaitetsforstyrrelser ved diabetisk ketoacidose og hyperosmolær hyperglykemisk tilstand hos voksne.

Faste spalter
Redaktøren
Leder

Høstmøte 2017
Indremedisinsk høstmøte 2017

Tema: Elektrolyttforstyrrelser
Elektrolyttveileder, 3. utgave
Tema: Elektrolyttforstyrrelser
Hyponatremi: patofysiologi, diagnostikk og behandling
Binyrebarksvikt, årsak, diagnositikk og behandling
Elektrolytt- og osmolaitetsforstyrrelser ved diabetisk ketoacidose og hyperosmolær hyperglykemisk tilstand hos voksne
Hyperkalemi ved akutt nyresvikt
Reernæringssyndrom

E-helse
Vi løsningen for én innbygger - én journal på tvers av sykehus, sykehjem og fastleger

Foreningsnytt
God norsk deltakelse på European Conference of Internal Medicine (ECIM) i Milano
Reisebrev fra sommerskolen ESIM i Ede, Nederland
Europeisk redaktør i Annals of Internal Medicine
Reisebrev fra MIRCIM 2017