Nr. 4/2013

Tema i dette nummeret av Indremedisineren: Gastro. Diffus parenkymatøs lungesydom - årsaker og utredning. Fecestransplantasjon - en kur for det meste? Fruktosens bidrag til irritabel tarm syndrom.

Faste spalter
Redaktøren
Leder

Fagartikler
Omtale av artiklene ved Ole Kristian H. Furulund
Nyere farmakologisk behandling av osteoporose
Diffus parenkymatøs lungesykdom - årsaker og utredning
Utvikling av en ny generasjon retningslinjer med eksempel fra arbeidet med antitrombotisk behandling og profylakse

Tema - Gastro
Omtale av artiklene ved Jon Florholmen
Cøliaki er mye vanligere enn du tror
Fecestransplantasjon - en kur for det meste?
Fruktosens bidrag til irritabel tarm syndrom
Immunologi ved uforklart, selvrapportert matoverfølsomhet

Foreningsnytt
Rapport fra Indremedisinsk høstmøte
Det norske medicinske Selskab
Harvards "Intensive Review of Internal Medicine"
Et liv i forskningens tjeneste - portrettintervju med professor Jon Florholmen
Hederspriser