Nr. 4/2016

Les om Høstmøtet 2016, Zikafeber, bronkial termoplastikk for behandlingsrefraktær atma og historisk tilbakeblikk på nyretransplantasjon.

Faste spalter
Redaktøren
Leder

Fagartikler
Omtale av fagartiklene
Zikafeber
Nye norske retningslinjer for behandling av nyresykdom ved diabetes
Bronkial termoplastikk for behandlingsrefraktær astma
Er pasienten min skrøpelig?

Akutt og mottaksmedisin
Akutläkare i akutsjukvården
Gode akuttmottak i Norge

Indremedisinsk historie
Nyretransplantasjon

Foreningsnytt
Rapport fra Indremedisinsk høstmøte 2016

Pasientsikkerhet
Alle kan lære av uønskede hendelser

Priser og utmerkelser
Akademikerprisen til antibiotikaforsker
Forskningspris til Sigrun Halvorsen