Indremedisinsk høstmøte 2015

Årets høstmøte, hvor Norsk Indremedisinsk forening også feirer sitt 100-årsjubileum, finner sted torsdag 5. og fredag 6. november fra klokken 08.30 - 16.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Holbergsgt. 30 i Oslo.

Norsk indremedisinsk forening feirer i år 100-årsjubileum. Årets Høstmøte vier halve programmet til jubiléet. Fredag 6. november presenterer vi et knippe foredrag som setter vår indremedisinske samtid i en historisk kontekst: hvordan er vi kommet dit vi er i dag? Vi ser tilbake på de siste 100 år med indremedisinsk utvikling både innenfor og utenfor Norges grenser. Vi får smakebiter på milepæler og gjennombrudd i diagnostikk og behandling; blant foredragene kan nevnes innlegg om fenylketonuri, bløderbehandling og nyretransplantasjoner i Norge. Når man ser tilbake og reflekterer over spennet mellom nåtid og fortid når det gjelder kunnskap, holdninger og kultur, faller man lett i tanker om hva som vil vente oss de neste 100 år. Høstmøtet forsøker å tolke tegnene i samtiden og gir i et eget foredrag vår spådom om hvor veien kanskje vil gå videre framover for norsk indremedisin.

Torsdag 5. november presenterer vi Nytt fra grenspesialitetene. Vi vil få høre om nyvinninger fra alle indremedisinens grener – blant annet om ny behandling av hepatitt C og av myelomatose, primær hyperaldosteronisme og om avansert hjerte- og hjerneutredning hos gamle.

Møtet varer fra kl 8.30 til 16.00 begge dager. Det er ingen forhåndspåmelding. Registrer deg på møtet (begge dager) og betal kursavgift kr 500 for kursbevis, som gir 15 tellende timer som valgfritt kurs til spesialiteten indremedisin. Det serveres lunsj begge dager.

Programmet finner du i høyre marg under "Vedlegg".

Vi håper du vil komme og feire 100-årsjubileum med oss. Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
Høstmøtekomitéen

Rune Isene, Trond Vartdal og Maya Bass